Base description which applies to whole site

1. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT 2013 VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN (III)

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

   

58.687

4.197

 

55.780

6.605

 

– 2.907

2.408

                     
 

Beleidsartikel

                 

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

58.687

58.687

4.197

55.117

55.780

6.605

– 3.570

– 2.907

2.408

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en Onvoorzien

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.

Licence