Base description which applies to whole site

4.1 Samenvattende verantwoordingsstaat 2013 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Baten en lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

   
         

Totale baten

37.582

39.055

1.473

33.058

Totale lasten

37.582

40.080

2.498

31.546

Saldo van baten en lasten

0

– 1.024

– 1.024

1.512

         

Totale kapitaalontvangsten

 

Totale kapitaaluitgaven

2.000

2.000

2.000

Toelichting:

De baten en lasten worden hierna toegelicht. De kapitaaluitgaven betreffen een uitkering aan het moederdepartement.

Licence