Base description which applies to whole site

7. VERANTWOORDINGSSTATEN

Verantwoordingsstaat 2013 van het Ministerie van Financiën (IXB)
(x € 1000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting incl. NvW

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

10.965.828

127.353.113

 

17.539.992

121.108.094

 

6.574.164

– 6.245.019

                     
 

Beleidsartikelen

 

10.757.122

127.325.767

 

17.341.502

121.071.883

 

6.584.380

– 6.253.884

01

Belastingen

3.244.427

3.244.427

119.063.575

3.273.683

3.187.000

108.151.202

29.256

– 57.427

– 10.912.373

02

Financiële markten

59.938

59.938

176.748

– 7.291.534

60.866

362.270

– 7.351.472

928

185.522

03

Financieringsactiviteiten

336.637

1.994.237

5.027.343

13.595.835

8.674.220

9.603.301

13.259.198

6.679.983

4.575.958

 

publiek-private sector

                 

04

Internationale financiële betrekkingen

434.005

2.449.757

32.394

– 49.193.450

2.599.623

34.336

– 49.627.455

149.866

1.942

05

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringverzekeringen

10.616.386

113.106

128.550

3.590.788

103.647

202.684

– 7.025.598

– 9.459

74.134

06

BTW-Compensatiefonds

2.895.357

2.895.357

2.895.357

2.715.812

2.715.812

2.715.812

– 179.545

– 179.545

– 179.545

07

Beheer materiële activa

300

300

1.800

– 1.550

334

2.278

– 1.850

34

478

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

208.706

27.346

 

198.490

36.211

 

– 10.216

8.865

08

Centraal Apparaat

203.021

203.021

27.346

198.523

198.490

36.211

– 4.498

– 4.531

8.865

09

Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

5.685

5.685

0

0

0

0

– 5.685

– 5.685

0

NvW = inclusief nota van wijziging Kamerstukken II 2012/2013, 33 400 nr. 8

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

Verantwoordingsstaat

Verantwoordingsstaat 2013 van De Nationale Schuld
(x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

50.257.744

48.027.819

 

48.963.257

55.074.595

 

– 1.294.487

7.046.776

                     
 

Beleidsartikelen

 

50.257.744

48.027.819

 

48.963.257

55.074.595

 

– 1.294.487

7.046.776

11

Financiering Staatsschuld

42.011.412

42.011.412

46.105.830

46.229.838

46.229.838

51.869.439

4.218.426

4.218.426

5.763.609

12

Kasbeheer

8.246.332

8.246.332

1.921.989

2.733.419

2.733.419

3.205.156

– 5.512.913

– 5.512.913

1.283.167

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

Samenvattende verantwoordingsstaat 2013 inzake baten-lastenagentschap Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën
(x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Domeinen Roerende Zaken

       
         

Totale baten

21.052

24.201

3.149

21.412

Totale lasten

21.047

20.775

– 272

20.390

Saldo van baten en lasten

5

3.426

3.421

1.021

         

Totale kapitaalontvangsten

0

14

– 14

24

Totale kapitaaluitgaven

100

1.162

– 1.062

– 3.344

Licence