Base description which applies to whole site

8. SALDIBALANS IXA EN IXB

Saldibalans per 31 december 2013 van het Ministerie van Financiën – Nationale Schuld (IXA)
(Bedragen x € 1.000)

Activa

   

Passiva

   
   

31-12-2013

31-12-2012

   

31-12-2013

31-12-2012

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

48.963.257

60.819.591

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

55.074.594

68.542.484

               

3)

Liquide middelen

4

13

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

21.680.742

25.912.681

               

4)

Rekening-courant RHB

16.858.061

24.121.722

       
   

       

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

1.548.886

2.045.615

       
   

       

8)

Kas-transverschillen

9.385.128

7.468.224

       

subtotaal

76.755.336

94.455.165

subtotaal

76.755.336

94.455.165

               

10)

Extra-comptabele vorderingen

16.144.783

17.256.949

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

16.144.783

17.256.949

               

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

348.022.554

334.022.209

11)

Extra-comptabele schulden

348.022.554

334.022.209

               

12)

Voorschotten

0

0

12a)

Tegenrekening voorschotten

0

0

Totaal

440.922.673

445.734.323

Totaal

440.922.673

445.734.323

Licence