Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: AFGERONDE EVALUATIEONDERZOEKEN

Soort onderzoek

 

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

           

1a. Beleidsdoorlichtingen

1

Beleid Latijns Amerika

2

2012

2013

Rapport

 

2

Hernieuwbare energie in ontwikkelingssamenwerking

3

2012

2014

 
 

3

Rechtstaatontwikkeling, democratisering en corruptiebestrijding (voorheen veiligheid, rechtsorde en goed bestuur)

3

2013

2015

 
 

4

Steun aan fragiele staten

3

2012

2013

Rapport

 

5

Private Sector Ontwikkeling

4

2012

2013

Rapport beschikbaar na behandeling MR begin 2014

 

6

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, Aids

5

2012

2013

Rapport

 

7

Genderbeleid

5

2013

2014

 

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

8

CBI

4

2013

2014

 
 

9

Investment Climate Facility for Africa

4

 

2013

Rapport

 

10

Initiatief Duurzame Handel

4

2013

2014

 
 

11

Publiek Private Partnerschappen

4

2013

2014

 
 

12

ORET

4

2013

2014

 
 

13

Lange termijn effecten: casestudy voedselzekerheid

4

2013

2014

 
 

14

Evaluatie SNV

4

2013

2014

Rapport beschikbaar na gereedkomen beleidsreactie

 

15

Nederlandse inzet bij de Wereldbank

4

 

2013

Rapport

 

16

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (o.a. Nicaragua, Mali, Bangladesh)

5

 

2013

Rapport

           

Rapport

 

17

Evaluatie gender-programma’s (MDG3 fonds, nationale actieplannen n.a.v. VN VR 1325; activiteiten gericht op bestrijding geweld tegen vrouwen)

5

2013

2014

 
 

18

Directe financiering van lokale NGO’s

5

 

2014

 
 

19

NCDO/SBOS

5

2013

2014

 
 

20

Basisonderwijs Oeganda

5

   

Rapport

 

21

Fonds Duurzame Biomassa

6

 

2013

Rapport

 

22

Daey Ouwens

6

2013

2014

was voor 2013 gepland, onderzoek binnenkort beschikbaar

 

23

Energising Development (EnDevII)

6

2013

2014

 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

2. Overig onderzoek

24

Holland Branding

1

 

2013

Product is klaar maar i.v.m. vervolg nog niet openbaar

 

25

Van noodhulp naar wederopbouw

3

 

2013

Rapport

 

26

Publiek Private Partnerschappen

4

 

2013

Rapport

 

27

Schoklandakkoorden

4

 

2014

was voor 2013 gepland, onderzoek binnenkort beschikbaar

 

28

FMO-A

4

 

2014

was voor 2013 gepland, onderzoek binnenkort beschikbaar

 

29

Systematic review maatschappelijk verantwoord ondernemen

4

 

2013

Rapport

 

30

Multilateral Effectiveness Review

4

 

2013

Rapport

 

31

Systematic review hernieuwbare energie

6

 

2013

Rapport

Algemene toelichting:

Nadere informatie, inclusief de tekst van evaluatieonderzoeken zelf, is via een zoekopdracht te vinden op de website van de Rijksoverheid, www.Rijksoverheid.nl onder Ministeries > Ministerie van Buitenlandse Zaken > Documenten en publicaties > Rapporten.

Specifieke toelichting:

Ad. 5 Deze doorlichting is in 2013 afgerond. Behandeling in de ministerraad zal begin 2014 plaatsvinden.

Ad. 8. Dit is een vervolgonderzoek op de organisatiedoorlichting van 2010 en betreft het programma 2005–2011 van het CBI.

Ad. 14, 22, 27 28. Dit zijn onderzoeken die vrijwel afgerond zijn. Definitieve rapporten moeten nog worden vastgesteld.

Ad. 18, 19. Deze onderzoeken zijn naar 2014 verplaatst omdat IOB niet de benodigde capaciteit vrij kon maken.

Ad. 24. Het eindproduct is beschikbaar, maar kan nog niet gedeeld worden in verband met de vervolgactiviteiten (concurrentiegevoelig).

Licence