Base description which applies to whole site

1. Rechtmatigheid (en getrouwheid)

Wat betreft de financiële rechtmatigheid en getrouwheid kan geconstateerd worden dat de fouten en de onzekerheden gedurende het jaar 2013 binnen de daarvoor geldende rapporteringstoleranties zijn gebleven. De financiële overzichten geven verder een getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering.

Single information, Single audit (SiSa)

Omdat de bevindingen van de Auditdienst Rijk (ADR) op de controledossiers van de externe accountantskantoren met betrekking tot de rechtmatigheid van de besteding door de medeoverheden van de specifieke uitkeringen in eerste instantie (fase 1) niet onverdeeld positief waren, zijn door enkele accountantskantoren herstelwerkzaamheden en aanvullende werkzaamheden verricht (fase 2). De ADR heeft vastgesteld dat fase 2 op toereikende wijze is uitgevoerd en dat de tekortkomingen zijn hersteld. De Algemene Rekenkamer heeft laten weten te kunnen instemmen met deze conclusie. Daar waar van toepassing zijn de SiSa-bijlagen dan ook gebruikt voor de vaststelling van specifieke uitkeringen.

Licence