Base description which applies to whole site

9. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT 2013 INZAKE DE BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

(bijdragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

(4)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

1

Dienst Justitiële Instellingen

     
         
 

Totale baten

2.176.572

2.446.757

270.185

2.263.161

 

Totale lasten

2.176.572

2.528.706

352.134

2.322.402

 

Saldo van baten en lasten

0

– 81.949

– 81.949

– 59.241

           
 

Totale kapitaalontvangsten

40.000

54.319

14.319

26.482

 

Totale kapitaaluitgaven

– 60.758

– 48.776

11.982

– 76.064

           

2

Immigratie- en Naturalisatiedienst

       
           
 

Totale baten

340.004

370.613

30.609

364.463

 

Totale lasten

340.004

369.124

29.120

363.989

 

Saldo van baten en lasten

1.489

1.489

474

           
 

Totale kapitaalontvangsten

10.200

13.598

3.398

18.478

 

Totale kapitaaluitgaven

– 34.585

– 34.285

300

– 38.033

           

3

Centraal Justitieel Incasso Bureau

       
           
 

Totale baten

91.152

121.990

30.838

108.437

 

Totale lasten

91.152

120.428

29.276

109.660

 

Saldo van baten en lasten

0

1.562

1.562

– 1.223

           
 

Totale kapitaalontvangsten

33.429

2.147

– 31.282

8.925

 

Totale kapitaaluitgaven

– 41.008

– 8.899

32.109

– 13.904

           

4

Nederlands Forensisch Instituut

       
           
 

Totale baten

72.401

77.089

4.688

79.097

 

Totale lasten

72.401

76.842

4.441

78.529

 

Saldo van baten en lasten

0

247

247

568

           
 

Totale kapitaalontvangsten

4.487

3.141

– 1.346

4.797

 

Totale kapitaaluitgaven

– 9.028

– 9.572

– 544

– 6.578

           

5

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

       
           
 

Totale baten

28.714

38.655

9.941

31.394

 

Totale lasten

28.714

32.153

3.439

31.043

 

Saldo van baten en lasten

0

6.502

6.502

351

           
 

Totale kapitaalontvangsten

1.884

0

– 1.884

86

 

Totale kapitaaluitgaven

– 2.556

– 132

2.424

– 5

           

6

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

       
           
 

Totale baten

40.144

65.946

25.802

52.441

 

Totale lasten

40.144

63.005

22.861

53.815

 

Saldo van baten en lasten

0

2.941

2.941

– 1.374

           
 

Totale kapitaalontvangsten

1.200

3.600

2.400

5.400

 

Totale kapitaaluitgaven

– 6.660

– 9.944

– 3.284

– 10.818

Licence