Base description which applies to whole site

4. TOPINKOMENS

Voor dit departement heeft de publicatieplicht die voorkomt uit artikel 4.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt), betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen. Dit geldt op grond van artikel 4.2. Wnt eveneens voor onderstaande functionarissen wier bezoldiging in het verslagjaar, na herrekening naar een voltijds dienstverband op jaarbasis, meer bedroeg dan het wettelijke bezoldigingsmaximum. Bij functionarissen wordt de naam niet vermeld en worden ingevolge artikel 4.2, zesde lid, tussen haken de gegevens over het voorafgaande boekjaar vermeld. Voor leden van de TMG wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Aard van de functie

Naam

Beloning (in €)

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding (in €)

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Omvang dienstverband

Interim

Motiveringoverschrij-ding norm(indien van toepassing)

(in FTE)

BZK/TMG

SG DEF

topfunctionaris

Dhr. E.S.M. Akerboom

171.662

6.400

32.128

   

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

SG SZW

topfunctionaris

Dhr. A.H. Annink

164.483

6.400

30.017

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG FIN

topfunctionaris

Mevr. A. Berg

134.912

6.400

24.372

1

nvt

nvt

BZK/TMG

hoofd AIVD

topfunctionaris

Dhr. R.A.C. Bertholee

133.504

6.400

23.892

per 01062013 van 1,11 fte naar 1 fte

nvt

nvt

BZK/TMG

DG VWS en per 15092013 DG SZW

topfunctionaris

Dhr. M.J. Boereboom

148.042

6.400

28.352

1,08

nvt

nvt

BZK/TMG

IG SZW

topfunctionaris

Dhr. J.A. v.d. Bos

146.694

6.400

26.257

1

nvt

nvt

BZK/TMG

Buitengewoon Adviseur BZK

gewezen topfunctionaris

Dhr. G.L. Bouman

9.209

0

0

01012013

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG AZ

topfunctionaris

Dhr. H.M. Brons

158.104

6.400

28.986

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

Mevr. R.M. van Erp-Bruinsma

187.281

6.400

34.442

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

SG EZ

topfunctionaris

Dhr. C.P. Buijink

72.218

2.667

12.234

01062013

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

DG BZK

topfunctionaris

Dhr. G.J. Buitendijk

136.452

6.400

24.602

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

DG EZ

topfunctionaris

Mevr. A.M. Burger

148.274

6.400

26.663

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

DG SZW en per 26082013 SG EZ

topfunctionaris

Dhr. M.R.P.M. Camps

135.313

6.400

25.418

1

nvt

nvt

BZK/TMG

SG VenJ

topfunctionaris

Dhr. P. Cloo

174.789

6.400

33.038

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

SG VenJ

gewezen topfunctionaris

Dhr. J. Demmink

5.629

0

0

01122012

0

nvt

nvt

BZK/TMG

DG EZ

topfunctionaris

Dhr. M.E.P. Dierikx

154.981

6.400

28.227

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

DG I&M

topfunctionaris

Dhr. J.H. Dronkers

141.760

6.400

26.665

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

CEPS Programme Manager

topfunctionaris met buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging bij BZK

Dhr. J. Fledderus

0

0

0

1

nvt

nvt

BZK/TMG

DG BZK

topfunctionaris

Dhr. M.M. Frequin

153.781

6.400

26.377

1

nvt

nvt

BZK/TMG

DG VenJ

topfunctionaris

Dhr. A.F. Gaastra

70.689

3.484

13.175

15062013

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

Dhr. M.P. van Gastel

144.629

6.400

27.211

1

nvt

nvt

BZK/TMG

DG FIN per 01082013 directeur Centraal Planbureau (EZ)

topfunctionaris

Mevr. L.B.J. van Geest

146.042

6.400

26.588

1

nvt

nvt

BZK/TMG

DG SZW

topfunctionaris

Dhr. B. ter Haar

136.947

6.400

25.693

1

nvt

nvt

BZK/TMG

directeur Planbureau voor de Leefomgeving (I&M)

topfunctionaris

Dhr. M.A. Hajer

138.643

6.400

24.601

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

DG VWS en per 01112013 SG VWS

topfunctionaris

Dhr. L.A.M. van Halder

158.716

6.400

28.567

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG OCW

topfunctionaris

Mevr. M.J. Hammersma

134.240

6.400

24.104

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

DG I&M

topfunctionaris

Dhr. P.R. Heij

91.414

4.267

18.521

01052013

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

Dhr. J.W. Holtslag

64.027

640

8.865

01072013

0,67

nvt

nvt

BZK/TMG

DG EZ

topfunctionaris

Dhr. J.P. Hoogeveen

152.988

6.400

28.066

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG VenJ

topfunctionaris

Mevr. E.M. ten Hoorn Boer

147.721

6.400

26.798

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

DG VWS

topfunctionaris

Dhr. P.H.A.M. Huijts

141.760

6.400

26.663

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

Buitengewoon Adviseur BZK

topfunctionaris

Dhr. P.F.M. Jagers

146.476

6.669

26.553

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

DG OCW

topfunctionaris

Dhr. A.H.M. de Jong

141.084

6.400

25.372

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG OCW

topfunctionaris

Dhr. R.J.A. Kerstens

150.829

7.274

27.530

1

nvt

nvt

BZK/TMG

plv. SG VWS

topfunctionaris

Dhr. A.M.W. Kleinmeulman

147.469

6.400

27.624

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

Buitengewoon Adviseur BZK

topfunctionaris

Mevr. J.A. van Kranendonk

133.360

6.400

24.092

1

nvt

nvt

BZK/TMG

Deltacommissaris en ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

Dhr. W.J. Kuijken

171.923

6.400

32.074

1

nvt

nvt

BZK/TMG

DG I&M

topfunctionaris

Dhr. C.B.F. Kuijpers

146.634

6.400

28.879

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

Dhr. R.I.M. Kuipers

90.494

6.400

24.734

1

nvt

nvt

BZK/TMG

DG EZ

topfunctionaris

Dhr. B. Leeftink

143.634

6.400

25.897

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG ABD en per 01082013 SG FIN

topfunctionaris

Mevr. M.R. Leijten

134.467

6.400

23.307

1

nvt

nvt

BZK/TMG

SG VWS en per 01112013 directeur ABD TOP Consult BZK

topfunctionaris

Dhr. G.H.O. van Maanen

179.247

6.400

33.137

1,08

nvt

nvt

BZK/TMG

DG VenJ

topfunctionaris

Mevr. L. Mulder

136.452

6.400

24.602

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

SG AZ

topfunctionaris

Mevr. K.H. Ollongren

153.074

6.400

29.721

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG I&M

topfunctionaris

Mevr. L.M.C. Ongering

155.819

6.400

28.593

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

ABD TOP Consultant BZK en per 15012013 IG Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (EZ)

topfunctionaris

Dhr. H. Paul

156.990

6.400

26.998

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

Buitengewoon Adviseur BZK

topfunctionaris

Dhr. P.H.B. Pennekamp

135.033

6.400

25.399

1

nvt

nvt

BZK/TMG

directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (VWS)

topfunctionaris

Dhr. K. Putters

63.621

3.484

12.432

15062013

1

nvt

nvt

BZK/TMG

DG EZ

topfunctionaris

Dhr. A. van Ravestein

129.270

6.400

23.307

1

nvt

nvt

BZK/TMG

SG I&M

topfunctionaris

Dhr. S. Riedstra

152.231

6.400

29.576

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

Buitengewoon Adviseur BZK

gewezen topfunctionaris

Dhr. L.J. Roborgh

6.735

0

0

01012013

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG VenJ

topfunctionaris

Dhr. G.N. Roes

152.487

6.400

28.068

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

IG OCW

topfunctionaris

Mevr. A.S. Roeters

154.983

6.400

28.108

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (VWS)

topfunctionaris

Dhr. P. Schnabel

69.090

2.133

9.382

01052013

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG VenJ en per 01032013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (VenJ)

topfunctionaris

Dhr. H.W.M. Schoof

160.550

6.400

28.209

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

IG EZ

topfunctionaris

Dhr. C.W.J. Schreuders

63.868

2.133

10.259

01052013

1,11

nvt

De betrokkene heeft conform in 2012 gemaakte afspraken in 2013 drie maanden buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging ontvangen. Deze afspraken worden gerespecteerd door het overgangsrecht (artikel 7.3, zesde lid, WNT).

BZK/TMG

DG FIN

topfunctionaris

Mevr. J.W. Schuiling

55.238

2.667

10.706

01082013

1

nvt

nvt

BZK/TMG

DG OCW

topfunctionaris

Dhr. J.H. Schutte

152.299

6.400

28.108

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

directeur European Centre for Disease Prevention and Control

topfunctionaris met buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging bij BZK

Dhr. M.J.W. Sprenger

0

0

0

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

directeur ABD TOP Consult BZK en per 01112013 ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

Dhr. K. v.d. Steenhoven

176.407

6.400

32.324

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

IG VWS

topfunctionaris

Mevr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde

162.102

6.400

30.573

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

directeur Centraal Planbureau (EZ) en per 01052013 Buitengewoon Adviseur BZK

topfunctionaris

Dhr. C.N. Teulings

122.730

4.800

19.833

01102013

1

nvt

nvt

BZK/TMG

IG I&M

topfunctionaris

Mevr. J. Thunnissen-Tonneman

147.129

6.400

26.216

1

nvt

nvt

BZK/TMG

DG BZK

topfunctionaris

Dhr. J.J.M. Uijlenbroek

146.403

6.400

26.965

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG FIN

topfunctionaris

Dhr. P.W.A. Veld

147.118

6.400

28.774

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

thesaurier-generaal (FIN)

topfunctionaris

Dhr. J.A. Vijlbrief

147.234

6.400

29.740

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

directeur Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken

topfunctionaris met buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging bij BZK

Dhr. R.K. Visser

0

0

0

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

SG OCW

topfunctionaris

Dhr. J. v.d. Vlist

162.046

6.400

29.498

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

Dhr. E.H. Wellenstein

54.553

2.667

9.515

01082013

1

nvt

nvt

BZK/TMG

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

Mevr. A.N. Wouters

141.876

6.400

25.648

1,06

nvt

nvt

BZK/TMG

Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (BZK)

topfunctionaris

Dhr. G.E. v.d. Wulp

139.553

2.203

28.155

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

DG VWS

topfunctionaris

Dhr. A.N. v.d. Zande

177.282

6.400

29.774

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

SG FIN en per 01072013 SG BZK

topfunctionaris

Dhr. R. van Zwol

154.259

6.400

28.256

1,11

nvt

nvt

BZK/TMG

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

Dhr. J.F. de Leeuw

111.703

4.042

18.455

0,67

nvt

nvt

BZK/TMG

Permanent Vertegenwoordiger voor Nederland bij de OESO

topfunctionaris met buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging bij BZK tot 01092013

Dhr. N. van Hulst

38.149

0

33.589

1

nvt

nvt

BZK/Kiesraad

Secretaris-directeur

topfunctionaris

Dhr. M. Bakker

97.232

2.203

16.320

1

nvt

nvt

BZK/Kiesraad

voorzitter

topfunctionaris

Dhr. H.R.B.M. Kummeling

30.748

0

0

0,3

nvt

nvt

BZK/Kiesraad

lid

topfunctionaris

Mevr. A.G. van Dijk

2.585

0

0

0,02

nvt

nvt

BZK/Kiesraad

lid

topfunctionaris

Dhr. A.J. te Veldhuis

2.820

686

0

0,02

nvt

nvt

BZK/Kiesraad

lid

topfunctionaris

Mevr. G.M.M. Blokdijk

2.585

444

0

0,02

nvt

nvt

BZK/Kiesraad

lid

topfunctionaris

Mevr. M.H. Leyenaar

2.543

187

0

0,02

nvt

nvt

BZK/Kiesraad

lid

topfunctionaris

Dhr. W.M.B. Stoker

2.820

188

0

0,02

nvt

nvt

BZK/Kiesraad

lid

topfunctionaris

Dhr. P. Castenmiller

1.880

0

0

01062013

0,02

nvt

nvt

BZK/Kiesraad

lid

topfunctionaris

Dhr. G.J. Schutte

1.410

0

0

01062013

0,02

nvt

nvt

BZK/Dienst Huurcommissie

voorzitter

topfunctionaris

Mevr. A.A. van Heur

106.727

4.780

18.850

1

nvt

nvt

BZK/Dienst Huurcommissie

plv. voorzitter

topfunctionaris

Mevr. T. Knoester

81.103

3.205

13.099

1

nvt

nvt

BZK/Dienst Huurcommissie

zittingsvoorzitter

topfunctionaris

Dhr. J.H. Bloksma

85.092

4.089

14.592

1

nvt

nvt

BZK/Dienst Huurcommissie

zittingsvoorzitter

topfunctionaris

Mevr. W.C. Brouwer

77.503

4.116

13.099

1

nvt

nvt

BZK/Dienst Huurcommissie

zittingsvoorzitter

topfunctionaris

Mevr. C.S van Damme

81.063

4.065

13.099

1

nvt

nvt

BZK/Dienst Huurcommissie

zittingsvoorzitter

topfunctionaris

Mevr. S.A. Horn-Kruijer

64.336

2.137

8.857

01092013

1

nvt

nvt

BZK/Dienst Huurcommissie

zittingsvoorzitter

topfunctionaris

Mevr. E.M. Jacquemijns

65.490

4.065

10.525

per 01102013 van 0,89 fte naar 1 fte

nvt

nvt

BZK/Dienst Huurcommissie

zittingsvoorzitter

topfunctionaris

Dhr. J.A.M. Schuurbiers

77.503

4.096

13.099

1

nvt

nvt

BZK/Dienst Huurcommissie

zittingsvoorzitter

topfunctionaris

Mevr. L.E.M. Zalme

40.888

2.891

7.317

15042013

per 01102013 van 0,78 fte naar 1 fte

nvt

nvt

Overige functionarissen van wie de bezoldiging de norm overschrijdt

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Beloning (in €)

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding (in €)

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim

Motiveringoverschrijding norm

BZK/Rijksgebouwen-dienst

coördinerend/specialistisch adviseur

29.689

0

1.375

01022013

1

nvt

Uitbetaling van het salaris over januari en de incidentele looncomponenten (diensttijdgratificatie, vakantieuitkering, eindejaarsuitkering, vakantieuren) leiden na herrekening op jaarbasis tot overschrijding norm.

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op de onderstaande topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en functionarissen. Bij functionarissen wordt de naam niet vermeld.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Functie(s)

Aard van de Functie

Naam

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband (in €)

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm(indien van toepassing)

BZK

nvt

             

Overige functionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Functie(s)

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband (in €)

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm

BZK

nvt

         

De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK stelt daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn voor dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van BZK heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege blijven van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Licence