Base description which applies to whole site

LEESWIJZER

Het departementaal jaarverslag 2013 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • A. Een algemeen deel

  • B. Het beleidsverslag

  • C. De jaarrekening

  • D. Bijlagen

De Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het groene onderwijs.

Licence