Base description which applies to whole site

9. Samenvattende verantwoordingsstaat 2013 inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Defensie (X)

(Bedragen in € 1000)

1

2

3=2–1

 

 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2013

Realisatie 2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

1

Baten-lastenagentschap Defensie Telematica Organisatie

 

Totale baten

311.153

307.259

– 3.894

378.671

 

Totale lasten

311.153

307.966

– 3.187

339.151

 

Saldo van baten en lasten

0

-707

– 707

39.520

           
 

Totale kapitaalontvangsten

60.000

27.791

– 32.209

12.588

 

Totale kapitaaluitgaven

100.000

91.389

– 8.611

80.401

2

Baten-lastenagentschap Dienst Vastgoed Defensie

 

Totale baten

220.255

219.318

– 937

240.099

 

Totale lasten

220.255

220.187

– 68

239.411

 

Saldo van baten en lasten

0

-869

– 869

688

           
 

Totale kapitaalontvangsten

46.625

37.118

– 9.507

154.360

 

Totale kapitaaluitgaven

53.786

37.015

– 16.771

164.265

3

Baten-lastenagentschap Paresto

 

Totale baten

79.042

80.345

1.303

87.687

 

Totale lasten

79.042

79.210

168

89.016

 

Saldo van baten en lasten

0

1.135

1.135

– 1.329

           
 

Totale kapitaalontvangsten

0

   

0

 

Totale kapitaaluitgaven

0

   

0

Licence