Base description which applies to whole site

7.1 Departementale verantwoordingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (H-XII) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9.985.497

176.056

 

9.857.324

220.579

 

– 128.173

44.523

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Waterkwantiteit

45.755

40.946

470

37.457

41.021

78

– 8.298

75

– 392

12

Waterkwaliteit

48.085

100.756

0

70.389

78.565

0

22.304

– 22.191

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

157.114

147.634

934

35.851

112.483

6.938

– 121.263

– 35.151

6.004

14

Wegen en verkeersveiligheid

40.180

40.405

6.782

31.318

32.729

5.236

– 8.862

– 7.676

– 1.546

15

Openbaar vervoer

6.362

8.316

0

3.018

8.200

10

– 3.344

– 116

10

16

Spoor

9.473

38.049

0

10.051

60.350

0

578

22.301

0

17

Luchtvaart

14.958

23.341

42.751

27.313

21.796

38.863

12.355

– 1.545

– 3.888

18

Scheepvaart en havens

6.113

6.464

0

5.077

5.361

97

– 1.036

– 1.103

97

19

Klimaat

29.252

92.943

120.000

27.629

86.983

134.567

– 1.623

– 5.960

14.567

20

Lucht en geluid

25.259

78.823

0

84.084

90.946

337

58.825

12.123

337

21

Duurzaamheid

19.754

44.601

0

8.880

11.596

125

– 10.874

– 33.005

125

22

Externe veiligheid en risico's

12.122

17.233

0

34.184

29.451

16.919

22.062

12.218

16.919

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

47.046

46.310

0

42.042

43.001

0

– 5.004

– 3.309

0

24

Handhaving en toezicht

136.654

136.654

0

130.230

130.230

0

– 6.424

– 6.424

0

25

Brede doeluitkering

1.746.573

1.870.605

0

2.000.820

2.046.018

0

254.247

175.413

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.761.720

6.761.720

0

6.696.616

6.696.616

0

– 65.104

– 65.104

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

21.203

23.429

2.685

42.119

25.740

4.271

20.916

2.311

1.586

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

349.429

350.087

2.434

336.847

336.238

13.138

– 12.582

– 13.849

10.704

99

Nominaal en onvoorzien

157.181

157.181

0

0

0

0

– 157.181

– 157.181

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Licence