Base description which applies to whole site

7.2 Verantwoordingsstaten agentschappen

Samenvattende verantwoordingsstaat 2013 inzake de agentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap RWS

       
         

Totale baten

2.171.821

2.422.375

250.554

2.374.597

Totale lasten

2.156.321

2.425.901

269.580

2.360.757

Saldo van baten en lasten

15.500

– 3.526

– 19.026

13.840

         

Totale kapitaalontvangsten

97.900

39.180

– 58.720

34.995

Totale kapitaaluitgaven

140.274

82.486

– 57.788

87.614

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap ILT

       
         

Totale baten

145.236

155.739

10.503

158.892

Totale lasten

146.956

144.236

– 2.720

150.949

Saldo van baten en lasten

– 1.720

11.503

13.223

7.943

         

Totale kapitaalontvangsten

4.600

351

– 4.249

1.717

Totale kapitaaluitgaven

9.100

6.464

– 2.636

3.690

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap KNMI

       
         

Totale baten

65.407

59.842

– 5.565

64.246

Totale lasten

65.407

57.566

– 7.841

62.980

Saldo van baten en lasten

0

2.276

2.276

1.266

         

Totale kapitaalontvangsten

3.000

1.253

– 1.747

2

Totale kapitaaluitgaven

5.381

3.253

– 2.128

3.196

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap NEa

       
         

Totale baten

7.459

7.466

7

7.857

Totale lasten

7.459

6.864

– 595

6.930

Saldo van baten en lasten

0

602

602

927

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

1.000

Totale kapitaaluitgaven

400

2.050

1.650

200

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Licence