Base description which applies to whole site

Rapportage correspondentie

Tijdigheid
 

Aantal ingekomen 2013

Aantal afgedaan 20131

Aantal afgedaan binnen termijn

Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn

Aantal afgedaan na instemming met verder uitstel

Aantal niet tijdig

Aanvragen om Wob-besluit

 

83 (12)

       

– Kerndepartement

– ILT2

– PBL

– RWS3

– KNMI

– NEa

95

110

1

2

0

1

156

2

72

1

87

1

48

39

7

19

1

11

11

Bezwaarschriften

 

28 (69)

       

– Kerndepartement

– ILT2

– PBL

– RWS3

– KNMI

– NEa

97

281

7

638

21

3 (4)

6

6

2

20

7

6

1

2

2

Klaagschriften

           

– Kerndepartement

– ILT2

– PBL

– RWS3

– KNMI

– NEa

4

39

1

3 (1)

26

1

34

3

25

1

6

2

1

Andere (burger)brieven

     

n.v.t.

n.v.t.

 

– Kerndepartement

– ILT2, 4

– PBL

– RWS

– KNMI

– NEa

3.116

52.799

288

73.190

1.461

1.974

2.533 (116)

265 (33)

72.868 (322)

1.461

1.974

2.487

251

65.581

1.454

1.948

   

629

14

7.287

7

26

Ad 1) Inclusief restant verzoeken uit 2012 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen). Aantal dat nog in behandeling is staat tussen haakjes.

Ad 2) Het gebruikte registratiesysteem geeft geen inzicht in de voortgang van de afhandeling.

Ad 3) Het gebruikte registratiesysteem geeft geen inzicht in de aantallen binnengekomen correspondentie.

Ad 4) Het aantal ingekomen andere (burger)brieven bij de ILT is exclusief 262.017 meldingen in het kader van EVOA (afvaltransporten over de grenzen).

Dwangsommen
 

Aantal betaalde dwangsommen

Totaal bedrag betaalde dwangsommen

2013

22

€ 20.540,00

Licence