Base description which applies to whole site

1. Bedrijfstoeslagsteun

Voor de periode 2006–2013 ontvangen boeren jaarlijks een bedrijfstoeslag. Aan de berekening van de bedrijfstoeslag ligt het «historisch model» ten grondslag. Dit betekent dat de toeslag is berekend op basis van de subsidies die de ondernemer tussen – voor de meeste producten – 2000 en 2002 ontving.

Om de bedrijfstoeslag te krijgen moet voldaan worden aan een flink aantal wettelijke voorschriften. De verbinding van de bedrijfstoeslag aan deze wettelijke voorschriften wordt «cross-compliance» genoemd.

Voor de bedrijfstoeslagen over 2013 is € 806 mln gedeclareerd bij de Europese Commissie.

Licence