Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB): Europees Visserijfonds (EVF)

De Europese Commissie heeft, in het kader van het Europees Visserijfonds (EVF), een communautaire bijdrage van € 48,6 mln toegekend aan Nederland voor de periode 2007–2013. Daarnaast levert Nederland een nationale bijdrage van € 72 mln. Voor het totale EVF-programma is dus € 120,6 mln beschikbaar. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de uitgaven in 2013.

Tabel 4. Programma-uitgaven voor het jaar 2013 (bedragen x € 1 mln)
 

Begroting 2013

Realisatie 2013

 

EU

EZ

Totaal

EU

EZ

Totaal

Europees Visserijfonds (EVF)

4,1

6,0

10.1

3,9

7,3

11,2

• EVF as 1 Maatregelen visvangst

0,1

1,0

1,1

 

1,4

1,4

• EVF as 2 Aquacultuur binnenvisserij

0,4

0,6

1,0

0,2

0,3

0,5

• EVF as 3 Gemeenschappelijk Visserijbeleid

3,6

4,4

8,0

3,7

5,6

9,3

Per ultimo 2013 is een bedrag van € 117 mln toegekend aan projecten. De realisatie bedraagt circa € 90 mln. In de jaren 2014 en 2015 vindt de uitfinanciering plaats van het resterend budget.

Het jaar 2013 stond naast de uitvoering van de huidige programma ook in het teken van voorbereiding op het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), de nieuwe programmaperiode 2014–2020.

Licence