Base description which applies to whole site

7. Horizon 2020 (kaderprogramma voor onderzoek en innovatie) periode 2014- 2020

Voor het merendeel blijft de ondersteuning in Horizon 2020 vergelijkbaar met het Zevende Kaderprogramma, namelijk de ondersteuning van de mobiliteit van onderzoekers en het verstrekken van toegang tot onderzoeksinfrastructuur, financiering van individuele onderzoekers op grond van excellente onderzoeksvoorstellen en de ondersteuning van onderzoekssamenwerking met als doel versterking van de industrie en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met het samenbrengen van onderzoek en innovatie in één strategisch kader is wel een aantal nieuwe instrumenten toegevoegd, zoals prijsvragen en ondersteuning van precommercieel en innovatiegericht aanbesteden. Ook is er nadrukkelijk meer aandacht voor de rol van het MKB en voor multidisciplinaire en interdisciplinaire projecten om te komen tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Nationaal is de ondersteuningsstructuur bij de ministeries en bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland omgevormd van KP7 naar Horizon 2020. Op 12 november 2013 is het startcongres Horizon 2020 georganiseerd. In samenwerking met de Innovatie-estafette is een groot publiek bereikt zodat het evenement heeft bijgedragen aan de voorbereiding van de Nederlandse partijen op de start van het programma.

Licence