Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsdoorlichtingen

Tabel 3.2 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Artikel

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Toelichting

1 Arbeidsmarkt

 

X

X

Tweede Kamer, 25 883, nr. 209 (2012)

Tweede Kamer, 30 982, nr. 15 (2013)

2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

       

3 Arbeidsongeschiktheid

X

   

Tweede Kamer, 32 716, nr. 1

4 Jonggehandicapten

       

5 Werkloosheid

       

6 Ziekte en zwangerschap

       

7 Kinderopvang

       

8 Oudedagsvoorziening

   

X

Tweede Kamer, 30 982, nr. 16

9 Nabestaanden

   

X

Tweede Kamer, 30 982, nr. 9

10 Tegemoetkoming ouders

   

X

Tweede Kamer, 33 716, nr. 5

11 Uitvoeringskosten

       

12 Rijksbijdragen

       

13 Integratie en maatschappelijke samenhang

       

Overig

X

   

Tweede Kamer, 30 982, nr. 7 en

Tweede Kamer, 30 982, nr. 8

In de begroting 2013 zijn twee beleidsdoorlichtingen vermeld met het jaar 2013 als beoogde datum van afronding. Dit betreft de beleidsdoorlichtingen arbeidsmarkt (artikel 1) en tegemoetkoming ouders (artikel 10). Deze doorlichtingen zijn conform planning in 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. De beleidsdoorlichting oudedagsvoorziening, onderdeel pensioenbeleid (artikel 8), en de beleidsdoorlichting nabestaanden (artikel 9) waren gepland in 2012. Deze zijn door uitloop van werkzaamheden ook in 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. In de desbetreffende artikelen van dit jaarverslag is onder het kopje «beleidsconclusies» kort opgenomen wat de resultaten van de beleidsdoorlichtingen zijn.

Bovenstaand overzicht geeft een weergave van de realisatie van beleidsdoorlichtingen op basis van de nieuwe artikelindeling. Omdat de artikelindeling vanaf begroting 2013 is gewijzigd is de praktijk dat een aantal beleidsdoorlichtingen niet het gehele artikel beslaan van de nieuwe artikelindeling, maar een onderdeel van het artikel. Het gaat om:

  • Artikel 1: de beleidsdoorlichting in 2012 (betreft Gezond en Veilig werken);

  • Artikel 1: de beleidsdoorlichting in 2013 (betreft Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden);

  • Artikel 3: de beleidsdoorlichting in 2011 (betreft de WIA);

  • Artikel 8: de beleidsdoorlichting in 2013 (betreft het pensioenbeleid);

  • Overig: in 2011 hebben twee beleidsdoorlichtingen plaatsgevonden naar respectievelijk de artikelen 41 (Inkomensbeleid) en 42 (Arbeidsparticipatie) van de oude begrotingsindeling. Bij de huidige begrotingsindeling vallen deze beleidsterreinen onder de beleidsagenda.

Licence