Base description which applies to whole site

97. Aflopende regelingen

Artikel

Voor de financiële afwikkeling en verantwoording van een aantal aflopende regelingen is in de begroting een afzonderlijke voorziening getroffen. Het gaat hier om nadeclaraties of vergoedingen van nabetalingen op grond van gerechtelijke uitspraken (bezwaar- en beroepsprocedures) naar aanleiding van geschillen in het verleden.

Budgettaire gevolgen

Tabel 97.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 97 (x € 1.000)

artikelonderdeel

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil 2013

Verplichtingen

799

0

799

Uitgaven

23.303

8.836

5.396

7.952

929

0

929

               

Programma-uitgaven

23.303

8.836

5.396

7.952

929

0

929

Aflopende regelingen

23.303

8.836

5.396

7.952

929

0

929

               

Ontvangsten

8.811

5.782

16.120

426

510

0

510

A. Programma-uitgaven

Toelichting

De uitgaven 2013 hebben betrekking op afrekeningen op de loonkostensubsidieregeling.

B. Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op terugvorderingen WWIK en RSP en op afrekeningen op de subsidieregeling Bedrijfsverzamelgebouwen.

Licence