Base description which applies to whole site

5.2. Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2003-2013

In tabel 20 wordt de historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten voor de jaren 2003–2013 weergegeven zoals gemeld in de diverse VWS-jaarverslagen en de naar huidige inzichten actuele VWS-stand. De jaren 2010 en daarvoor staat stil.

Realisatiecijfers in de zorg ijlen nog enige jaren na. Daardoor kunnen er ook na het verschijnen van VWS-jaarverslagen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. In figuur 7 is de historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (stand jaarverslag), de netto-BKZ-uitgaven (stand jaarverslag) en de meest actuele VWS-stand grafisch weergegeven.

Tabel 20 Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2003–2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20101

2011

2012

2013

BKZ-uitgaven en -ontvangsten stand Jaarverslagen

                     

Zorgverzekeringswet (Zvw)

                     

Bruto-uitgaven

23.798

23.649

24.061

25.184

26.218

30.626

33.562

34.538

36.509

36.332

39.574

Ontvangsten

690

446

2.046

2.053

2.029

1.311

1.364

1.481

1.515

1.945

2.707

Netto-uitgaven

23.108

23.203

22.015

23.132

24.189

29.315

32.198

33.058

34.995

34.387

36.867

                       

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

                     

Bruto-uitgaven

20.189

21.162

22.123

22.976

23.011

21.996

23.436

24.293

25.218

27.894

27.511

Ontvangsten

1.725

1.757

1.804

1.794

1.676

1.732

1.550

1.478

1.623

1.696

1.900

Netto-uitgaven

18.464

19.405

20.319

21.182

21.336

20.264

21.886

22.815

23.595

26.198

25.611

                       

Begrotingsgefinancierde uitgaven

                     

Bruto-uitgaven

0

0

0

35

2.047

2.258

2.357

2.868

3.276

3.405

2.155

Ontvangsten

0

0

0

0

0

39

63

73

51

21

0

Netto-uitgaven

0

0

0

35

2.047

2.219

2.294

2.794

3.226

3.384

2.155

Bruto-BKZ-uitgaven

43.987

44.810

46.184

48.194

51.276

54.879

59.355

61.699

65.004

67.631

69.240

BKZ-ontvangsten

2.415

2.203

3.851

3.847

3.705

3.081

2.978

3.032

3.189

3.662

4.607

Netto-BKZ-uitgaven

41.572

42.607

42.334

44.348

47.571

51.798

56.378

58.667

61.815

63.969

64.633

BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand

                     

Zorgverzekeringswet (Zvw)

                     

Bruto-uitgaven

23.499

23.696

24.299

25.293

26.077

31.465

33.756

35.474

35.981

36.782

39.574

Ontvangsten

538

449

2.047

2.053

2.047

1.311

1.364

1.481

1.499

1.932

2.707

Netto-uitgaven

22.961

23.247

22.253

23.240

24.030

30.155

32.392

33.993

34.482

34.850

36.867

                       

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

                     

Bruto-uitgaven

20.168

21.179

22.206

22.996

22.852

21.806

23.221

24.135

25.219

27.864

27.511

Ontvangsten

1.835

1.755

1.788

1.795

1.618

1.618

1.594

1.478

1.620

1.697

1.900

Netto-uitgaven

18.334

19.424

20.418

21.201

21.235

20.188

21.627

22.657

23.600

26.168

25.611

                       

Begrotingsgefinancierde uitgaven

                     

Bruto-uitgaven

0

0

0

35

2.047

2.258

2.357

2.868

3.276

3.405

2.155

Ontvangsten

0

0

0

0

0

39

63

73

51

21

0

Netto-uitgaven

0

0

0

35

2.047

2.219

2.294

2.794

3.225

3.384

2.155

Bruto-BKZ-uitgaven

43.668

44.875

46.506

48.323

50.977

55.530

59.335

62.476

64.477

68.051

69.240

BKZ-ontvangsten

2.373

2.204

3.835

3.847

3.665

2.968

3.022

3.032

3.170

3.650

4.607

Netto-BKZ-uitgaven

41.295

42.671

42.671

44.476

47.312

52.562

56.313

59.444

61.307

64.402

64.633

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand

1

Exclusief de eenmalige stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend coalitieakkoord Balkenende IV (€ 320 miljoen) die niet aan het BKZ is toegerekend

Figuur 7 Historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2003–2013 (bedragen x € 1 miljoen)

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand

Licence