Base description which applies to whole site

6.1 De verantwoordingsstaat 2014 van het Infrastructuurfonds (bedragen in € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

4.279.533

2.800.084

133.839

3.407.686

2.568.873

132.430

– 871.847

– 231.211

– 1.409

13

Spoorwegen

2.018.957

2.397.939

65.249

1.635.883

2.241.221

117.966

– 383.074

– 156.718

52.717

14

Regionaal, lokale infrastructuur

230.817

241.969

0

240.876

163.374

1.210

10.059

– 78.595

1.210

15

Hoofdvaarwegennet

657.706

895.163

32.113

468.336

894.465

48.344

– 189.370

– 698

16.231

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

24.368

0

5.505

8.473

9.719

5.505

– 15.895

9.719

182

Overige uitgaven en ontvangsten

228.916

235.032

0

219.465

231.754

0

– 9.451

– 3.278

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

6.363.354

   

5.834.916

   

– 528.438

                     
 

Subtotaal

7.415.929

6.594.555

6.594.555

5.977.751

6.108.160

6.144.585

– 1.438.178

– 486.395

– 449.970

18.10

Nadelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

– 12.260

   

– 12.260

 

Subtotaal

7.415.929

6.594.555

6.594.555

5.977.751

6.108.160

6.132.325

– 1.438.178

– 486.395

– 462.230

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

       

24.165

   

24.165

 
 

Totaal

7.415.929

6.594.555

6.594.555

5.977.751

6.132.325

6.132.325

– 1.438.178

– 462.230

– 462.230

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

2

Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence