Base description which applies to whole site

6. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET PROVINCIEFONDS 2014

Verantwoordingsstaat 2014 van het provinciefonds C (x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil Realisatie en Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

provinciefonds

1.171.987

1.171.987

1.171.987

1.295.704

1.295.743

1.295.743

123.717

123.756

123.756

Licence