Base description which applies to whole site

5.3 Nominaal en onvoorzien

D. Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
Tabel budgettaire gevolgen
Bedragen x € 1.000
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

Verplichtingen

0

– 7.300

0

0

0

3.425

– 3.425

               

Uitgaven

0

0

0

0

0

3.425

– 3.425

Onvoorzien

0

0

0

0

0

3.425

– 3.425

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Onvoorzien (– 3,4 mln.)

De post onvoorzien in de ontwerpbegroting was bedoeld om onzekere ontwikkelingen op te vangen. Dit bedrag was dit jaar noodzakelijk voor specifieke problematiek binnen de begroting IXB.

Licence