Base description which applies to whole site

4. TOPINKOMENS

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet. Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2014 € 230.474.

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Functie

Aard functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (fte)

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 6 mnd; > 6 mnd)

Beloning

Onkosten-vergoedingen (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging in 2014

Motivering (indien overschrijding)

BZK/TMG

Dhr. E.S.M. Akerboom

SG DEF

topfunctionaris

   

1,11

nee

171.526

6.400

29.769

207.695

 

BZK/TMG

Dhr. A.H. Annink

SG SZW

topfunctionaris

   

1,11

nee

164.508

6.400

27.919

198.827

 

BZK/TMG

Mevr. A. Berg

DG FIN

topfunctionaris

   

1

nee

136.632

6.400

23.210

166.242

 

BZK/TMG

Dhr. R.A.C. Bertholee

hoofd AIVD

topfunctionaris

   

1

nee

126.976

6.400

21.720

155.096

 

BZK/TMG

Mevr. M.C.A. Blom

DG VenJ

topfunctionaris

1-8-2014

 

1

nee

63.578

2.667

8.401

74.646

 

BZK/TMG

Dhr. M.J. Boereboom

DG SZW

topfunctionaris

   

1,08

nee

148.353

6.400

25.530

180.283

 

BZK/TMG

Dhr. J.A. van den Bos

IG SZW

topfunctionaris

   

1

nee

148.520

6.400

25.370

180.290

 

BZK/TMG

Dhr. H.M. Brons

DG AZ

topfunctionaris

   

1,11

nee

149.339

6.400

25.662

181.401

 

BZK/TMG

Mevr. R.M. van Erp-Bruinsma

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

 

24-11-2014

1,11

nee

176.466

5.867

29.307

211.640

Overschrijding is € 5.160. Het wordt veroorzaakt door uitbetaling van vakantiegeld bij het ontslag. Dit is toegestaan op grond van artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. G.J. Buitendijk

DG BZK

topfunctionaris

   

1,06

nee

136.561

6.400

23.396

166.357

 

BZK/TMG

Dhr. C. van der Burg

DG VWS

topfunctionaris

   

1,11

nee

134.583

6.400

24.134

165.117

 

BZK/TMG

Dhr. M.R.P.M. Camps

SG EZ

topfunctionaris

   

1

nee

142.653

6.400

24.657

173.710

 

BZK/TMG

Dhr. P. Cloo

SG VenJ

topfunctionaris

   

1,11

nee

180.034

6.400

31.344

217.778

 

BZK/TMG

Dhr. M.E.P. Dierikx

DG EZ

topfunctionaris

   

1,06

nee

154.981

6.400

26.805

188.186

 

BZK/TMG

Dhr. B.E. van den Dungen

DG VWS

topfunctionaris

1-3-2014

 

1

nee

113.275

5.333

20.699

139.307

 

BZK/TMG

Dhr. J.H. Dronkers

DG I&M

topfunctionaris

   

1,06

nee

141.876

6.400

24.379

172.655

 

BZK/TMG

Dhr. J. Fledderus

General Manager van de Central Europe Pipeline Management Agency van de NAVO te Versailles en bij BZK buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging

topfunctionaris

   

1

nee

0

0

0

0

 

BZK/TMG

Dhr. M.M. Frequin

DG BZK

topfunctionaris

   

1

nee

153.781

6.400

26.132

186.313

 

BZK/TMG

Dhr. A.F. Gaastra

DG VenJ

topfunctionaris

   

1,11

nee

140.706

6.400

23.030

170.136

 

BZK/TMG

Dhr. M.P. van Gastel

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

   

1

nee

147.637

6.400

24.994

179.031

 

BZK/TMG

Mevr. L.B.J. van Geest

directeur Centraal Planbureau (EZ)

topfunctionaris

   

1

nee

146.644

6.400

26.366

179.410

 

BZK/TMG

Dhr. J.C. Goet

DG VenJ

topfunctionaris

16-9-2014

 

1

nee

38.282

2.133

7.245

47.660

 

BZK/TMG

Dhr. B. ter Haar

DG SZW

topfunctionaris

   

1

nee

139.375

6.400

23.566

169.341

 

BZK/TMG

Dhr. M.A. Hajer

directeur Planbureau voor de Leefomgeving (I&M)

topfunctionaris

   

1,06

nee

139.196

6.400

23.884

169.480

 

BZK/TMG

Dhr. L.A.M. van Halder

SG VWS

topfunctionaris

   

1,11

nee

165.718

6.400

28.817

200.935

 

BZK/TMG

Mevr. M.J. Hammersma

DG OCW

topfunctionaris

   

1,06

nee

134.030

6.400

22.927

163.357

 

BZK/TMG

Dhr. P.R. Heij

DG I&M

topfunctionaris

   

1,06

nee

153.072

6.400

26.386

185.858

 

BZK/TMG

Dhr. J.P. Hoogeveen

DG EZ

topfunctionaris

   

1,11

nee

152.257

6.400

25.663

184.320

 

BZK/TMG

Mevr. E.M. ten Hoorn Boer

DG VenJ

topfunctionaris

 

15-4-2014

1,07

nee

57.723

2.133

7.356

67.212

Overschrijding is € 1.543. Deze wordt veroorzaakt door betalingen (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vakantieuren) die toe te rekenen zijn aan 2013. Er is derhalve geen sprake van overtreding van de WNT.

BZK/TMG

Dhr. P.H.A.M. Huijts

SG AZ

topfunctionaris

   

1,03

nee

148.792

6.400

23.903

179.095

 

BZK/TMG

Dhr. N. van Hulst

Buitengewoon Adviseur BZK en gedetacheerd bij BZ als Permanent Vertegenwoordiger voor Nederland bij de OESO te Parijs

topfunctionaris

   

1

nee

120.223

0

23.571

143.794

 

BZK/TMG

Dhr. P.F.M. Jägers

Buitengewoon Adviseur BZK en gedetacheerd bij de gemeente Den Haag als Algemeen directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

topfunctionaris

 

1-3-2014

1,09

nee

48.290

1.067

4.205

53.562

Overschrijding is € 16.307. Deze wordt voor € 11.612 veroorzaakt door betalingen (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vakantieuren) die toe te rekenen zijn aan 2013. Voor dit deel is er derhalve geen sprake van overtreding van de WNT. Voor het overige bedrag van € 4.695 (deel van de gratificatie bij ambtsjubileum) is dit toegestaan op grond van artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. A.H.M. de Jong

DG OCW en per 01082014 Buitengewoon Adviseur BZK

topfunctionaris

   

1,11

nee

141.083

6.400

24.134

171.617

 

BZK/TMG

Dhr. R.J.A. Kerstens

DG OCW

topfunctionaris

   

1

nee

156.761

7.637

26.136

190.534

 

BZK/TMG

Dhr. W.J. Kuijken

Buitengewoon Adviseur BZK

topfunctionaris

   

0,86

nee

155.186

6.400

26.459

188.045

 

BZK/TMG

Dhr. A.M.W. Kleinmeulman

plv. SG VWS

topfunctionaris

   

1,11

nee

159.732

6.400

23.361

189.493

 

BZK/TMG

Mevr. J.A. van Kranendonk

Buitengewoon Adviseur BZK

topfunctionaris

 

1-9-2014

1

nee

108.008

4.267

15.268

127.543

 

BZK/TMG

Dhr. R.I.M. Kuipers

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

   

1

nee

141.683

6.400

23.507

171.590

 

BZK/TMG

Dhr. C.B.F. Kuijpers

DG I&M

topfunctionaris

   

1,11

nee

146.523

6.400

25.141

178.064

 

BZK/TMG

Dhr. B. Leeftink

DG EZ

topfunctionaris

   

1,11

nee

143.749

6.400

24.627

174.776

 

BZK/TMG

Dhr. J.F. de Leeuw

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

   

0,67

nee

102.360

6.400

17.758

126.518

 

BZK/TMG

Mevr. M.R. Leijten

SG FIN

topfunctionaris

   

1

nee

148.509

6.400

24.657

179.566

 

BZK/TMG

Dhr. G.H.O. van Maanen

directeur ABD TOP Consult BZK

topfunctionaris

   

1,08

nee

174.503

6.400

31.914

212.817

 

BZK/TMG

Mevr. L. Mulder

DG VenJ en per 07072014 DG BZK

topfunctionaris

   

1,03

nee

137.895

6.400

22.800

167.095

 

BZK/TMG

Mevr. K.H. Ollongren

SG AZ en per 18062014 wethouder gemeente Amsterdam en per die datum ontheven uit haar ambt als SG AZ

topfunctionaris

   

1,11

nee

77.528

3.200

15.646

96.374

 

BZK/TMG

Mevr. L.M.C. Ongering

DG I&M

topfunctionaris

   

1,06

nee

157.857

6.400

27.149

191.406

 

BZK/TMG

Mevr. A. Oppers

DG OCW

topfunctionaris

1-9-2014

 

1,07

nee

54.125

2.133

6.965

63.223

 

BZK/TMG

Dhr. H. Paul

IG Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (EZ)

topfunctionaris

   

1,11

nee

152.383

6.400

27.120

185.903

 

BZK/TMG

Dhr. P.H.B. Pennekamp

Buitengewoon Adviseur BZK

topfunctionaris

   

1

nee

134.618

6.400

23.570

164.588

 

BZK/TMG

Dhr. K. Putters

directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (VWS)

topfunctionaris

   

1

nee

126.636

6.400

21.720

154.756

 

BZK/TMG

Dhr. A. van Ravestein

DG EZ

topfunctionaris

 

1-10-2014

1

nee

99.906

4.800

16.623

121.329

 

BZK/TMG

Dhr. S. Riedstra

SG I&M

topfunctionaris

   

1,06

nee

152.231

6.400

26.296

184.927

 

BZK/TMG

Dhr. G.N. Roes

DG VenJ

topfunctionaris

   

1,11

nee

165.131

6.400

25.663

197.194

 

BZK/TMG

Mevr. A.S. Roeters

IG OCW

topfunctionaris

   

1,11

nee

154.983

6.400

26.707

188.090

 

BZK/TMG

Mevr. S.M. Roos

DG BZK

topfunctionaris

1-9-2014

 

1,07

nee

51.540

2.133

7.504

61.177

 

BZK/TMG

Dhr. H.W.M. Schoof

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (VenJ)

topfunctionaris

   

1,11

nee

158.294

6.400

27.737

192.431

 

BZK/TMG

Mevr. J.W. Schuiling

DG FIN

topfunctionaris

   

1

nee

149.568

6.400

24.410

180.378

 

BZK/TMG

Dhr. J.H. Schutte

DG OCW

topfunctionaris

   

1,11

nee

154.983

6.400

26.707

188.090

 

BZK/TMG

Dhr. M.J.W. Sprenger

directeur European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en bij BZK buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging

topfunctionaris

   

1,11

nee

0

0

0

0

 

BZK/TMG

Dhr. K. van der Steenhoven

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

   

1,11

nee

176.407

6.400

27.162

209.969

 

BZK/TMG

Mevr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde

IG VWS

topfunctionaris

   

1,11

nee

172.801

6.400

30.042

209.243

 

BZK/TMG

Mevr. J. Thunnissen-Tonneman

IG I&M

topfunctionaris

   

1

nee

147.130

6.400

24.900

178.430

 

BZK/TMG

Dhr. J.J.M. Uijlenbroek

DG BZK

topfunctionaris

   

1,11

nee

146.523

6.400

25.141

178.064

 

BZK/TMG

Dhr. P.W.A. Veld

DG FIN

topfunctionaris

   

1,06

nee

147.234

6.400

25.371

179.005

 

BZK/TMG

Dhr. J.A. Vijlbrief

thesaurier-generaal (FIN)

topfunctionaris

   

1,06

nee

147.234

6.400

25.371

179.005

 

BZK/TMG

Dhr. R.K. Visser

Executive Director van de European Asylum support Office (EASO) in Malta en bij BZK buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging

topfunctionaris

   

1,11

nee

0

0

0

0

 

BZK/TMG

Dhr. J. van der Vlist

SG OCW

topfunctionaris

   

1,11

nee

162.046

6.400

28.014

196.460

 

BZK/TMG

Dhr. E.H. Wellenstein

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

 

1-11-2014

1

nee

122.246

5.333

18.100

145.679

 

BZK/TMG

Mevr. A.N. Wouters

ABD TOP Consultant BZK

topfunctionaris

   

1,06

nee

141.876

6.400

24.379

172.655

 

BZK/TMG

Dhr. G.E. van der Wulp

Vanuit BZK gedetacheerd als Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (BZK)

topfunctionaris

   

1,11

nee

139.553

3.200

26.751

169.504

 

BZK/TMG

Dhr. A.N. van der Zande

DG VWS

topfunctionaris

   

1,11

nee

163.452

6.400

28.274

198.126

 

BZK/TMG

Dhr. R. van Zwol

SG BZK

topfunctionaris

   

1

nee

150.089

6.400

24.341

180.830

 

BZK/Kiesraad

Dhr. M. Bakker

Secretaris-directeur

topfunctionaris

   

1,11

nee

105.922

3.200

17.947

127.069

 

BZK/Kiesraad

Dhr. H.R.B.M. Kummeling

voorzitter

topfunctionaris

   

0,3

nee

30.748

0

0

30.748

 

BZK/Kiesraad

Mevr. A.G. van Dijk

lid

topfunctionaris

   

0,02

nee

3.290

0

0

3.290

 

BZK/Kiesraad

Dhr. A.J. te Veldhuis

lid

topfunctionaris

   

0,02

nee

3.055

745

0

3.800

 

BZK/Kiesraad

Mevr. G.M.M. Blokdijk

lid

topfunctionaris

   

0,02

nee

3.760

507

0

4.267

 

BZK/Kiesraad

Mevr. M.H. Leyenaar

lid

topfunctionaris

   

0,02

nee

3.290

296

0

3.586

 

BZK/Kiesraad

Dhr. W.M.B. Stoker

lid

topfunctionaris

   

0,02

nee

3.290

281

0

3.571

 

BZK/Kiesraad

Dhr. P. Castenmiller

lid

topfunctionaris

   

0,02

nee

3.525

0

0

3.525

 

BZK/Dienst Huurcommissie

Mevr. A.A. van Heur

voorzitter

topfunctionaris

   

1

nee

102.040

4.800

17.973

124.813

 

BZK/Dienst Huurcommissie

Mevr. T. Knoester

plv. voorzitter

topfunctionaris

   

0,96

nee

81.300

3.200

13.004

97.504

 
Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2013)

Beloning (+ tussen haakjes omvang in 2013)

Onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes omvang in 2013)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes omvang in 2013)

Totale bezoldiging in 2014 (+ tussen haakjes omvang in 2013)

Motivering

                   

Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een bezoldiging c.q. uitkering wegens beëindiging dienstverband vermeld te worden.

Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Laatste functie

Aard functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging dienstverband

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 6 mnd; > 6 mnd)

Betaalde uitkeringen in 2014

Motivering (indien overschrijding)

BZK/TMG

Mevr. E.M. ten Hoorn Boer

DG VenJ

topfunctionaris

n.v.t.

15-4-2014

nee

33.031

BZK/TMG

Dhr. P.F.M. Jägers

Buitengewoon Adviseur BZK en gedetacheerd bij de gemeente Den Haag als Algemeen directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

topfunctionaris

DG VROM

1-3-2014

nee

75.000

Uitkeringen boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Laatste functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging dienstverband

Betaalde uitkeringen in 2014

Motivering

           

Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een bezoldiging c.q. uitkering wegens beëindiging dienstverband vermeld te worden.

Licence