Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4 RAPPORTAGE CORRESPONDENTIE

Rapportage behandeling correspondentie

[naam dienstonderdeel; jaar]

Aantal ingekomen 2014

Aantal afgedaan 20141

Aantal afgedaan binnen termijn

Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn

Aantal afgedaan na instemming met verder uitstel

Aantal niet tijdig

Aanvragen om Wob-besluit

           

– Kerndepartement

76

72

42

28

6

9

– ILT2

191

165

       

– PBL

– RWS

176

176

79

52

17

28

– KNMI

– NeA

10

10

10

             

Bezwaarschriften

           

– Kerndepartement

109

162

3

923

 

67

– ILT2

1.214

1.365

1.313

     

– PBL

– RWS

65

57

22

10

22

3

– KNMI

– NeA

9

7

5

0

1

1

             

Klaagschriften

           

– Kerndepartement

1

1

1

– ILT2

61

103

26

     

– PBL

2

1

0

1

0

0

– RWS

26

23

11

9

3

0

– KNMI

– NeA

             

Andere (burger)brieven

     

n.v.t.

n.v.t.

 

– Kerndepartement

3.326

3.178

2.822

   

356

– ILT

44.801

44.801

44.801

   

– PBL

199

193

182

   

11

– RWS2

76.880

76.926

   

– KNMI

1.499

1.499

1.493

   

6

– NeA

2.399

2.399

2.353

   

46

1

Inclusief restant verzoeken uit 2013 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen). Aantal dat nog in behandeling is staat tussen haakjes

2

Het gebruikte registratiesysteem geeft geen inzicht in de voortgang van de afhandeling.

3

Het gebruikte registratiesysteem maakt geen onderscheid tussen het aantal afgedane zaken binnen de verdaagde termijn en na instemming met verder uitstel.

Dwangsommen
 

Aantal betaalde dwangsommen

Totaal bedrag betaalde dwangsommen

2014

59

€ 57.446,55

Licence