Base description which applies to whole site

1.4.1 Departementale verantwoordingsstaat

Departementale verantwoordingsstaat 2014 van het Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

   

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5.032.290

12.733.810

 

4.935.650

11.485.657

 

– 96.640

– 1.248.153

                     
 

Beleidsartikelen

 

4.664.459

12.718.867

 

4.544.855

11.454.050

 

– 119.604

– 1.264.817

11

Goed functionerende economie en markten

196.702

197.794

52.265

195.559

197.270

58.853

– 1.143

– 524

6.588

12

Een sterk innovatievermogen

589.198

814.790

49.968

656.850

695.721

61.491

67.652

– 119.069

11.523

13

Een excellent ondernemingsklimaat

2.377.631

319.466

72.087

757.490

404.941

55.967

– 1.620.141

85.475

– 16.120

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

3.899.850

1.538.633

12.165.411

2.646.202

1.441.886

10.801.567

– 1.253.648

– 96.747

– 1.363.844

16

Concurrerende, duurzame, veilige

agro-, visserij- en voedselketens

659.135

565.726

292.779

729.130

660.124

357.416

69.995

94.398

64.637

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

847.506

795.701

75

862.305

807.497

231

14.799

11.796

156

18

Natuur en Regio

402.156

432.349

86.282

392.375

337.416

118.525

– 9.781

– 94.933

32.243

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

367.831

14.943

 

390.795

31.607

 

22.964

16.664

40

Apparaat

368.972

367.581

14.943

390.795

390.795

31.607

21.823

23.214

16.664

41

Nominaal en Onvoorzien

250

250

       

– 250

– 250

0

Licence