Base description which applies to whole site

5. Horizon 2020 (kaderprogramma voor onderzoek en innovatie) periode 2014–2020

In 2014 is Horizon 2020, het nieuwe Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, van start gegaan. Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma en brengt een aantal programma’s/initiatieven bij elkaar: het omvat programma’s die al in het Zevende Kaderprogramma zaten, de innovatie gerelateerde onderdelen die in de vorige periode waren ondergebracht in het Concurrentiekracht en Innovatie programma (CIP) en het Europees instituut voor Innovatie en Technologie (EIT).

Horizon 2020 is erop gericht om de Europese uitdagingen te adresseren middels het financieren van excellente wetenschap, technologie en innovatie. Het doel is de wetenschappelijke en technologische basis van Europa te versterken, evenals de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. De focus van Horizon 2020 is gericht op de maatschappelijke uitdagingen waar Europa mee geconfronteerd wordt zoals bijvoorbeeld vergrijzing, schone energie, transport en voedselveiligheid.

Het budget van Horizon 2020 is in het meerjarig financieel kader vastgesteld is op € 70,2 mld (constante prijzen) en is hiermee het grootste Europese programma voor onderzoek en innovatie. De verdeling van de middelen vindt plaats op basis van competitie waarbij objectieve criteria worden gehanteerd. Hierbij wordt deelname van het Midden -en Kleinbedrijf (MKB) gestimuleerd.

In 2014 ging het MKB instrument, een nieuw onderdeel van Horizon 2020, van start. In de eerste ronde van dit instrument werden voor haalbaarheidsstudies (maximaal € 50.000 subsidie per studie) vier van de ruim 100 aanvragen van Nederlandse MKB-bedrijven gehonoreerd. In de tweede ronde voor R&D-projecten scoorde Nederland hoger: 7 van de 37 ingediende aanvragen werden gehonoreerd. In totaal werd aan deze projecten bijna € 14 mln gecommitteerd. Het grootste deel van de overige resultaten van Nederlandse indieners in het eerste jaar van Horizon 2020 is op het moment van publicatie nog niet bekend.

Nederland ontving uit het Zevende Kaderprogramma (periode 2007–2013) in totaal € 3,4 mld, ofwel een retour van 7,4% (peildatum juni 2014). In het Zevende Kaderprogramma werden 5.173 projecten met Nederlandse deelname gehonoreerd (totaal aantal goedgekeurde projecten: 26.454).

In 2014 werden Nederlandse deelnemers aan H2020 – in opdracht van EZ en andere departementen – ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Economische Zaken heeft aandacht besteed aan de aansluiting van Horizon 2020 met het nationale beleid, in het bijzonder de topsectoren, deelname van de Nederlandse partijen en het verbeteren van de bedrijfsdeelname.

Licence