Base description which applies to whole site

TOPinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen- al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet- topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2014 € 230.474.

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam instelling

Naam (gewezen)

Topfunctionaris

Functie

Aard functie

Datum aanvang dienstverband (indien van topassing)

Datum einde

Dienstverband

(indien van toepassing

Omvang

Dienstverband (fte)

Op externe inhuurbasis

(nee; <= 6 mnd; > 6 mnd)

Beloning

Onkostenvergoedingen

(belast)

Voorzieningen

t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

in 2014

Motivering (indien overschrijding)

aCBG

A.A.W. Kalis

directeur

topfunctionaris

 

1-2-2014

1,06

nee

9.295,96

266,67

1.861,46

11.424,09

 

aCBG

H.R. Hurts

directeur

topfunctionaris

1-6-2014

 

1,00

nee

67.115,57

1.866,69

10.864,07

79.846,33

 

aCBG

C.A. van Belkum

plv directeur

topfunctionaris

   

1,11

nee

118.225,50

 

19.544,76

137.770,26

 
                         

CBG

H.G.M. Leufkens

lid/voorzitter

topfunctionaris

   

0,80

nee

100.530,52

3.840,00

16.225,08

120.595,60

 

CBG

A.W. Hoes

lid

topfunctionaris

   

0,16

nee

19.247,52

 

2.755,08

22.002,60

 

CBG

C. Neef

lid

topfunctionaris

   

0,16

nee

19.952,52

 

2.755,08

22.707,60

 

CBG

P.A.F. Jansen

lid

topfunctionaris

   

0,16

nee

19.482,52

 

2.755,08

22.237,60

 

CBG

B.J. van Zwieten-Boot

lid/plv voorz

topfunctionaris

   

0,53

nee

59.528,25

 

8.622,54

68.150,79

 

CBG

J.M.W. Hazes

lid

topfunctionaris

   

0,16

nee

16.427,52

 

2.755,08

19.182,60

 

CBG

Y.A. Hekster

lid

topfunctionaris

   

0,36

nee

38.336,40

 

4.727,16

43.063,56

 

CBG

A.A.M. Franken

lid

topfunctionaris

   

0,37

nee

41.355,20

 

6.383,76

47.738,96

 

CBG

J.H.M. Schellens

lid

topfunctionaris

   

0,16

nee

19.717,52

 

2.755,08

22.472,60

 

CBG

A.F.A.M. Schobben

lid

topfunctionaris

   

0,26

nee

30.693,16

 

3.447,84

34.141,00

 

CBG

C.F.H. Rosmalen

lid

topfunctionaris

   

0,16

nee

19.247,52

 

2.755,08

22.002,60

 

CBG

G.M.M. Groothuis

lid

topfunctionaris

   

0,16

nee

19.484,80

   

19.484,80

 

CBG

F.G.M. Russel

lid

topfunctionaris

   

0,16

nee

19.249,80

   

19.249,80

 

CBG

P.A. de Graeff

lid

topfunctionaris

   

1,00

nee

122.769,10

 

20.281,44

143.050,54

 
                         

CCMO

J.C.J.M. de Haes

lid

topfunctionaris

 

1-8-2014

0,11

nee

6.643,14

 

1.119,58

7.762,72

 

CCMO

J.M.A. van Gerven

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.837,16

   

11.837,16

 

CCMO

J.P.J. Slaets

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.388,24

 

1.909,92

13.298,16

 

CCMO

R. de Groot

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.388,24

 

1.469,52

12.857,76

 

CCMO

E. van Leeuwen

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.388,24

 

1.909,92

13.298,16

 

CCMO

G.H. Koeter

lid/voorzitter

topfunctionaris

 

1-11-2014

0,75

nee

64.058,90

 

8.200,60

72.259,50

 

CCMO

J.W.H. Leer

lid voorzitter

topfunctionaris

1-11-2014

 

0,67

nee

11.388,80

   

11.388,80

 

CCMO

J.C.J. Dute

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.388,24

 

1.909,92

13.298,16

 

CCMO

C.G.M. Kallenberg

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.387,04

   

11.387,04

 

CCMO

J.H.L.M. van Bokhoven

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.387,04

   

11.387,04

 

CCMO

H.J. Guchelaar

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.387,04

   

11.387,04

 

CCMO

S.J.E. von Meyenfeldt

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.387,04

   

11.387,04

 

CCMO

C.A.J. Knibbe

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.387,04

   

11.387,04

 

CCMO

F.R. Rosendaal

lid

topfunctionaris

   

0,11

nee

11.387,04

   

11.387,04

 

CCMO

J.K.L. Denollet

lid

topfunctionaris

1-8-2014

 

0,11

nee

4.745,10

 

860,42

5.605,52

 

CCMO

A.L. Francke

lid

topfunctionaris

   

0,11

ja 1

17.651,00

   

17.651,00

 

CCMO

J.A. Land

lid

topfunctionaris

   

0,11

ja 2

0,00

   

0,00

 
                         

CCMO

R. Bos

alg secretaris

topfunctionaris

 

1-5-2014

1,00

nee

28.460,76

1.066,68

5.740,08

35.267,52

 

CCMO

C. de Heer

alg secretaris

topfunctionaris

1-6-2014

 

1,00

nee

49.802,97

1.866,69

8.210,86

59.880,52

 
1

inclusief nabetaling over 2013

2

in 2014 is niet gefactureerd

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband

(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband

(indien van toepassing)

Omvang dienstverband (fte)

(+ tussen haakjes omvang in 2013

Beloning

(+ tussen haakjes omvang in 2013)

Onkostenvergoedingen (belast)

(+ tussen haakjes omvang in 2013)

Voorzieningen t.b.v. beloningen

Betaalbaar op termijn

(+ tussen haakjes in 2013)

Totale bezoldiging

In 2014

Motivering

GEEN VERMELDING

                 

Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarisionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionarisionaris

Laatste functie

Aard functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging dienstverband

Op externe inhuur-basis (nee; = 6 mnd; > 6 mnd)

Betaalde uitkeringen in 2014

Motivering (indien overschrijding)

GEEN VERMELDING

               

Uitkering boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Laatste functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging dienstverband

Betaalde uitkeringen in 2014

Motivering

GEEN VERMELDING

         
Licence