Base description which applies to whole site

6.1 De verantwoordingsstaat 2015 van het Infrastructuurfonds (bedragen in € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

2.211.002

2.293.979

533.670

2.108.154

2.393.669

592.926

– 102.848

99.690

59.256

13

Spoorwegen

1.733.921

2.387.881

232.720

2.727.356

1.999.985

240.852

993.435

– 387.896

8.132

14

Regionaal, lokale infrastructuur

67.024

181.447

0

2.994

134.964

844

– 64.030

– 46.483

844

15

Hoofdvaarwegennet

825.542

883.428

26.980

1.660.126

871.615

213.179

834.584

– 11.813

186.199

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

96.890

143.740

40.347

168.273

82.329

32.932

71.383

– 61.411

– 7.415

182

Overige uitgaven en ontvangsten

271.880

272.602

0

227.281

235.889

 

– 44.599

– 36.713

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.329.360

   

4.821.159

   

– 508.201

                     
 

Subtotaal

5.206.259

6.163.077

6.163.077

6.894.184

5.718.451

5.901.892

1.687.925

– 444.626

– 261.185

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

24.166

   

24.166

 

Subtotaal

5.206.259

6.163.077

6.163.077

6.894.184

5.718.451

5.926.058

1.687.925

– 444.626

– 237.019

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

         

– 207.607

   

– 207.607

 

Totaal

5.206.259

6.163.077

6.163.077

6.894.184

5.718.451

5.718.451

1.687.925

– 444.626

– 444.626

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

2

Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence