Base description which applies to whole site

6.2 Saldibalans per 31 december 2015 van het Infrastructuurfonds en de bij die saldibalans behorende toelichting (bedragen x € 1.000).

Activa:

2015

2014

Passiva:

2015

2014

Begrotingsuitgaven

5.718.449

6.108.158

 

Begrotingsontvangsten

5.926.055

6.132.323

Extra-comptabele vorderingen

302.887

506.720

 

Tegenrek. extra-comptabele vorderingen

302.887

506.720

Deelnemingen

1.714.477

1.714.477

 

Tegenrekening deelnemingen

1.714.477

1.714.477

Voorschotten

1.645.493

1.812.013

 

Tegenrekening voorschotten

1.645.493

1.812.013

Tegenrek. openstaande verplichtingen

15.467.814

14.292.081

 

Openstaande verplichtingen

15.467.814

14.292.081

Tegenrek. openstaande garantieverplichtingen

403.605

403.605

 

Openstaande garantieverplichtingen

403.605

403.605

Sluitrekening IenM

207.606

24.166

 

Sluitrekening IenM

0

0

           

Afrondingsverschil

     

1

Totaal-activa

25.460.331

24.861.220

Totaal-passiva

25.460.331

24.861.220

Licence