Base description which applies to whole site

6. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET PROVINCIEFONDS 2015

Verantwoordingsstaat 2015 van het provinciefonds C (x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil Realisatie en Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Provinciefonds

952.181

952.181

952.181

1.114.507

1.114.540

1.114.540

162.326

162.359

162.359

Licence