Base description which applies to whole site

Bijlage 2 bij saldibalans 31 december 2015

Verloop van de openstaande betalingsverplichtingen / vorderingen (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2015

Aangegane verplichtingen in 2015 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2015

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2015

1.5.

Onderzoek en bijdragen organisaties1

0

0

0

0

0

1.3.

Algemene uitkering met inbegrip van de netto-uitkering over vorige jaren

– 113

309.398

309.431

0

– 147

1.4. / 1.6.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

2

805.109

805.108

0

2

Totaal

 

– 111

1.114.507

1.114.540

0

– 144

1

Kosten Financiële-verhoudingswet

Licence