Base description which applies to whole site

1. De verantwoordingsstaat 2015 van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB)

   

-1-

-2-

3=(2–1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

113.808

113.808

5.695

117.242

117.264

6.826

3.434

3.456

1.131

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

59.034

59.034

1.950

59.570

59.502

2.017

536

468

67

2

Algemene Rekenkamer

28.750

28.750

1.217

28.531

28.714

1.137

– 219

– 36

– 80

3

De Nationale ombudsman

15.461

15.461

2.189

17.674

17.016

3.192

2.213

1.555

1.003

4

Kanselarij Nederlandse Orden

3.975

3.975

29

3.933

4.170

241

– 42

195

212

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.795

1.795

60

2.000

2.000

66

205

205

6

7

Kabinet Gouverneur Curacao

2.735

2.735

200

3.196

3.497

106

461

762

– 94

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.058

2.058

50

2.338

2.365

67

280

307

17

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence