Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.4 Kasstroomoverzicht over 2015

Kasstroomoverzicht over 2015 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015 + stand depositorekeningen

18.717

21.308

2.591

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

0

96.106

96.106

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom

0

97.942

97.942

2.

Totaal operationele kasstroom

0

– 1.836

– 1.836

 

Totaal investeringen (-/-)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 301

– 301

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Aflossingen op leningen (-/-)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4.

Totaal financieringskasstroom

0

– 301

– 301

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2015 (incl. deposito) (=1+2+3+4)

18.717

19.171

454

Toelichting

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is lager dan de stand per 1 januari. Dit wordt met name veroorzaakt door een mutatie in het werkkapitaal van DPC.

Licence