Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage Externe Inhuur

Ministerie van Algemene Zaken, verslagjaar 2015 (Bedragen x € 1.000)

Externe inhuur (bedragen x € 1.000)
   

2015

1

Interim-management

32

2

Organisatie- en formatieadvies

0

3

Beleidsadvies

0

4

Communicatieadvisering

689

 

Beleidsgevoelig (ad 1 t/m 4)

721

5

Juridisch advies

0

6

Advisering opdrachtgevers automatisering

0

7

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

76

 

(Beleids) ondersteuning (ad 5 t/m 7)

76

8

Uitzendkrachten (formatie en piek)

811

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

887

 

Totaal uitgaven inhuur externen

1.608

Toelichting:

De totale uitgaven voor externe inhuur bedroeg in 2015 € 1.608.

De totale uitgaven voor het ambtelijk personeel van het Ministerie van Algemene Zaken (inclusief DPC) bedroeg € 28.967.

Het totaalbedrag komt uit op € 30.575.

Het inhuurpercentage in 2015 is 5,3% (€ 1.608/€ 30.575 x 100%).

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2015 door het ministerie (in Nederland) buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten mantelcontracten

2015

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Licence