Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage Evaluatie- en overig onderzoek

Ministerie van Algemene Zaken, verslagjaar 2015

Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 1 – Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

 

Arikelnummer

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex-post Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2014

20-5-2015

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ campagnes/jaarevaluatie-campagnes

Licence