Base description which applies to whole site
+

1. DE VERANTWOORDINGSSTAAT

Verantwoordingsstaat 2015 van Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

     

-1-

   

-2-

 

3=(2–1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

92.791

261.908

39.475

206.189

409.890

55.781

113.398

147.982

16.306

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

61.553

61.553

4.857

26.754

65.475

5.192

– 34.799

3.922

335

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

30.435

199.552

34.618

179.435

344.415

50.589

149.000

144.863

15.971

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

803

803

0

0

0

0

– 803

– 803

0

Licence