Base description which applies to whole site

D. BIJLAGE

Evaluatie en overig onderzoek

Artikel

Titel/ onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

1. Waarborgfunctie: Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

Waarborgfunctie http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2012D08449&did=2012D08449

2012

     

3. Overig onderzoek

   

1. Waarborgfunctie: Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

Protocol flexibele inzet pool Koninklijke Marechaussee http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/17/rapport-evaluatie-flexibele-pool-koninklijke-marechaussee.html

2013

2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Mid-term Evaluatie Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma (OJSP)

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/03/18/onderzoeksrapportage-midterm-evaluatie-ojsp-2008---2012-curacao-en-sint-maarten.html

2011

2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Mid-term Evaluatie Sociaal Economisch Initiatief (SEI)

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/10/13/eindrapport-sei-curacao.html

2011

2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Mid-term Evaluatie Institutionele Versterking van de Bestuurskracht (IVB) Curaçao

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-145306.pdf

2011

2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Mid-term Evaluatie Institutionele Versterking van de Bestuurskracht (IVB) St. Maarten

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-145305.pdf

2011

2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Onderwijsverbetering in Caribisch Nederland

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/01/onderwijsverbetering-in-caribisch-nederland.html

2014

2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Samenwerkingsbeleid Stichting Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/10/24/eindevaluatie-amfo.html

2014

2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Kleine evaluatie Caribisch Nederland

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/12/rapport-commissie-kleine-evaluatie-caribisch-nederland.html

2014

2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Samenwerkingsbeleid Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D50450&did=2015D50450

2015

2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners: Bevorderen autonomie

Evaluatie Plan veiligheid Nederlandse Antillen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/16/aanbiedingsbrief-bij-eindevaluatierapporten-samenwerkingsprogramma-s-sona-en-plan-veiligheid-nederlandse-antillen-en-gevangeniswezen-nederlandse-antillen

2015

Licence