Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1 Inleiding

In dit beleidsverslag wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die door het Ministerie van Financiën zijn genomen bij het bestrijden van de kredietcrisis, de Europese schuldencrisis en het bewaken van de stabiliteit op de financiële markten. Daarnaast wordt in deze paragraaf ingegaan op de voortgang en ontwikkelingen ten aanzien van deze maatregelen. Ook de beleidsprioriteiten van de ontwerpbegroting van het Ministerie van Financiën voor 2015 komen aan bod. In paragraaf 3.4 is een tabel opgenomen met daarin per beleidsprioriteit informatie over de hoofddoelstelling en de prestaties in 2015.

Licence