Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. VERANTWOORDINGSSTATEN IXA en IXB

Departementale verantwoordingsstaat 2015 van het Ministerie van Financiën Nationale Schuld (IXA) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

54.832.587

54.832.587

58.096.175

66.983.913

66.983.913

64.493.912

12.151.326

12.151.326

6.397.737

                     
 

Beleidsartikelen

54.832.587

54.832.587

58.096.175

66.983.913

66.983.913

64.493.912

12.151.326

12.151.326

6.397.737

11.

Financiering Staatsschuld

50.473.791

50.473.791

55.363.913

60.778.748

60.778.748

52.877.933

10.304.957

10.304.957

– 2.485.980

12.

Kasbeheer

4.358.796

4.358.796

2.732.262

6.205.165

6.205.165

11.615.979

1.846.369

1.846.369

8.883.717

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in het beleidsverslag.

Departementale verantwoordingsstaat 2015 van het Ministerie van Financiën (IXB) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17.357.622

6.922.713

121.575.790

10.102.535

7.932.339

127.884.760

– 7.255.087

1.009.626

6.308.970

                     
 

Beleidsartikelen

17.071.417

6.636.508

121.519.887

9.870.632

7.702.655

127.815.270

– 7.200.785

1.066.147

6.295.383

01.

Belastingen

3.222.131

3.222.131

115.547.130

3.259.300

3.190.076

117.090.239

37.169

– 32.055

1.543.109

02.

Financiële markten

21.500

21.500

12.515

– 4.225.045

17.286

80.674

– 4.246.545

– 4.214

68.159

03.

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

19.314

19.314

2.929.491

1.760.839

1.137.790

7.518.712

1.741.525

1.118.476

4.589.221

04.

Internationale financiële betrekkingen

290.606

384.077

24.579

3.729.791

356.416

18.702

3.439.185

– 27.661

– 5.877

05.

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.616.438

88.058

103.250

2.475.497

130.837

236.691

– 8.140.941

42.779

133.441

06.

Btw-compensatiefonds

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.870.250

2.870.250

2.870.250

– 30.872

– 30.872

– 30.872

07.

Beheer materiële activa

306

306

1.800

0

0

2

– 306

– 306

– 1.798

                     
 

Niet-beleidsartikelen

286.205

286.205

55.903

231.903

229.684

69.490

– 54.302

– 56.521

13.587

08.

Centraal apparaat

236.162

236.162

55.903

231.903

229.684

69.490

– 4.259

– 6.478

13.587

09.

Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Nominaal en onvoorzien

50.043

50.043

0

0

0

0

– 50.043

– 50.043

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in het beleidsverslag.

Licence