Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 3: AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikel 1 Belastingen

   

Ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
       

Ander ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid

   

Het genereren van inkomsten voor de financiering van overheidsbeleid. Solide, eenvoudige en fraudebestendige fiscale wet- en regelgeving is hiervoor de basis. Doeltreffende en doelmatige uitvoering van die wet- en regelgeving zorgt er voor dat burgers en bedrijven bereid zijn hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Belastingdienst na te komen (compliance).

http://rijksbegroting.nl/system/files/169/f7.pdf

2015

       

Overig onderzoek

   

Fiscale Monitor

www.belastingdienst.nl

Jaarlijks

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Kamerstukken II 2014–2015 32 637, nr. 158

2015

Oldtimermaatregelen

Kamerstukken II 2014–2015 34 002, nr. 100

2015

Evaluatie van autogerelateerde belastingen 2008–2013

Kamerstukken II 2014–2015 32 800, nr. 24

2015

IBO Agro-, visserij en voedselketens

Kamerstukken II 2014–2015 30 991, nr. 25

2015

Evaluatie van de bankenbelasting

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/19/kamerbrief-evaluatie-bankenbelasting

2016

Evaluatie van de innovatiebox

 

In uitvoering

       

Artikel 4 Internationale financiele betrekkingen

   

Ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
       

Ander ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid

   

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling.

 

In uitvoering

       

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

   

Overig onderzoek

   

Jaarlijkse beoordeling van het Nederlands stabiliteitsprogramma door EFC (European and Financial Committee)/Ecofin

http://www. europa-nu.nl/id/vj11473teazf/aanbeveling_van_de_raad_over_het

Jaarlijks

Jaarlijkse consultatie van IMF-artikel IV

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/ kamerstukken/2013/03/19/concluding-statement-imf.html

Jaarlijks

       

Artikel 11 Financiering staatsschuld

   

Ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
       

Ander ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid

   

Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke rentekosten onder een acceptabel risico voor de begroting.

http://rijksbegroting.nl/system/files/169/f4.pdf

2015

Toelichting

Belastingen

Voor het jaar 2015 zijn de volgende evaluaties met betrekking tot de belastinguitgaven afgerond en naar de Tweede Kamer verzonden:

  • bedrijfsopvolgingsregelingen;

  • oldtimermaatregelen;

  • autogerelateerde belastingen 2008–2013 en

  • IBO Agro, visserij en voedselketens.

Tevens is begin 2016 de evaluatie Bankenbelasting afgerond en naar de Tweede Kamer verzonden. De evaluatie van de innovatiebox bevindt zich in de eindfase en zal begin 2016 met een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer worden verzonden. Tevens is de jaarlijkse fiscale monitor afgerond en op de site van de Belastingdienst geplaatst. Tenslotte is een beleidsdoorlichting bij het beleidsartikel Belastingen afgerond. Deze doorlichting had betrekking op de dienstverlening van de Belastingdienst. De andere onderdelen van het beleidsartikel zullen in 2016 en 2017 worden doorgelicht.

Internationale financiële betrekkingen

De beleidsdoorlichting op het gebied van internationale financiële betrekkingen zou aanvankelijk eind 2015 aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. De uitvoering en verwerking van de interviews met sleutelfiguren bleek meer tijd te kosten dan voorzien. De beleidsdoorlichting wordt uiterlijk aan einde van het eerste kwartaal van 2016 aan de Tweede Kamer verstuurd.

Apparaat kerndepartement

Op het apparaat van het kerndepartement stonden de twee jaarlijkse terugkerende onderzoeken gepland. Deze zijn conform de planning afgerond.

Financiering staatsschuld

Op het beleidsartikel Financiering staatsschuld stond een beleidsdoorlichting gepland over «de schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting». Deze beleidsdoorlichting is in 2015 afgerond en naar de Tweede Kamer verzonden

Licence