Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.1 De verantwoordingsstaat 2015 van het Deltafonds (bedragen in € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en

               

oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

1.021.070

903.737

246.003

254.312

715.458

207.416

– 766.758

– 188.279

– 38.587

2

Investeren in zoetwatervoorziening

13.385

6.249

4.000

6.319

8.336

2.220

– 7.066

2.087

– 1.780

3

Beheer, onderhoud en vervanging

183.181

190.021

 

266.646

156.952

 

83.465

– 33.069

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

11.463

         

– 11.463

 

52

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

241.385

216.347

 

250.275

249.940

 

8.890

33.593

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

1.124.584

   

1.053.156

   

– 71.428

7

Investeren in waterkwaliteit

42.630

46.770

 

49.028

34.781

 

6.398

– 11.989

                 

Subtotaal

1.501.651

1.374.587

1.374.587

826.580

1.165.467

1.262.792

– 675.071

– 209.120

– 111.795

5.10

Nadelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

– 37.943

   

– 37.943

Subtotaal

1.501.651

1.374.587

1.374.587

826.580

1.165.467

1.224.849

– 675.071

– 209.120

– 149.738

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

         

– 59.382

   

– 59.382

Totaal

1.501.651

1.374.587

1.374.587

826.580

1.165.467

1.165.467

– 675.071

– 209.120

– 209.120

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

2

Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence