Base description which applies to whole site

6.2 Saldibalans per 31 december 2015 van het Deltafonds en de bij die saldibalans behorende toelichting (bedragen x € 1.000).

Activa:

 

2015

 

2014

 

Passiva:

 

2015

 

2014

Begrotingsuitgaven

1.165.466

1.267.370

 

Begrotingsontvangsten

1.224.849

1.229.427

Extra-comptabele vorderingen

1.549

78

 

Tegenrek. extra-comptabele vorderingen

1.549

78

Voorschotten

610.241

620.935

 

Tegenrekening voorschotten

610.241

620.935

Tegenrek. Openstaande verplichtingen

866.068

1.204.955

 

Openstaande verplichtingen

866.068

1.204.955

Sluitrekening IenM

59.384

   

Sluitrekening IenM

 

37.943

           

Afrondingsverschil

1

   
                     

Totaal-activa

2.702.708

3.093.338

 

Totaal-passiva

2.702.708

3.093.338

Licence