Base description which applies to whole site

93. Geheim

Tabel 93.1 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2013

2014

2015

2015

 

Verplichtingen

3.317

3.171

2.285

3.058

– 773

           

93.1 Geheime uitgaven

         

Geheime uitgaven

3.317

3.173

2.285

3.058

– 773

           

Ontvangsten

17

74

413

0

413

Toelichting

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).

Licence