Base description which applies to whole site

7. RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

Naast de toelichting op beleidsartikel 32, waarin de beleidsdoelstelling van de Minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van het rechtsbestel wordt toegelicht, is in de begroting van Veiligheid en Justitie een apart hoofdstuk Raad voor de rechtspraak opgenomen, waarin de feitelijke vertaling van de aan de rechterlijke organisatie ter beschikking gestelde bijdrage in concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de Raad en de gerechten voor het betreffende jaar.

Bijdrage

Hieronder is de realisatie van deze ter beschikking gestelde bijdrage weergegeven.

In het jaarverslag van de Rechtspraak, separaat uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2015. Tevens bevat het jaarverslag van de Raad informatie over de instroom en productie en de financiën, inclusief de managementparagraaf, de jaarrekening en de controleverklaring.

Tabel 7.1 Bijdrage aan de Raad voor de Rechtspraak (x € 1.000)
         

realisatie

begroting

verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Productiegerelateerde bijdrage

913.632

953.585

936.741

942.700

959.067

942.700

16.367

               

Bijdrage voor gerechtskosten

3.943

3.799

4.108

3.654

3.705

3.653

52

               

Bijdrage voor overige uitgaven

             

Bijzondere kamers rechtspraak

8.034

7.946

8.051

8.007

8.094

8.007

87

College van Beroep v/h bedrijfsleven

5.960

5.994

6.052

6.624

6.494

6.624

– 130

Megazaken

14.953

15.471

16.318

16.806

17.404

16.806

598

               

Bijdrage Niet-BFR 2005 taken

             

Tuchtrecht

3.013

3.083

3.555

2.992

2.822

2.792

30

Cie. van toezicht

5.462

5.897

6.087

6.116

6.182

6.116

66

Overige taken

74

73

0

201

399

0

399

totaal

955.071

995.739

980.912

987.050

1.004.167

986.699

17.468

Het verschil bijdrage aan Raad tussen artikel 32.3 en het hoofdstuk van de Raad betreffen de uitgaven die vanuit de egalisatiereserve van de Raad zijn gefinancierd.

Productie

Hieronder is de realisatie weergegeven over het aantal afgedane zaken door de rechtspraak. Zowel de instroom als het aantal afgehandelde zaken was in 2015 lager dan in 2014 maar iets hoger dan aanvankelijk bij de begroting was geraamd. In 2015 stroomde er ruim 1,67 miljoen zaken in bij de gerechten. Het aantal afgehandelde zaken bedroeg bijna 1,7 miljoen.

Er is ten opzichte van 2014 sprake van een daling bij de meeste zaakscategorieën, behoudens bij strafzaken en bestuurszaken bij de rechtbank en zaken bij de Centrale Raad van Beroep.

In het jaarverslag van de Rechtspraak, uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2015.

Tabel 7.2 Productie
         

realisatie

begroting

verschil

 

20111

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Totaal

1.806.870

1.678.065

1.716.131

1.752.433

1.697.291

1.655.250

42.041

               

Gerechtshoven

             

Civiel

17.308

16.427

16.287

15.393

13.557

15.894

– 2.337

Straf

38.789

38.504

38.648

38.329

35.204

38.008

– 2.804

Belasting

4.130

3.621

4.032

5.613

4.901

3.864

1.037

               

Rechtbanken

             

Civiel1

340.531

336.186

336.377

298.448

287.639

310.495

– 22.856

Straf

196.996

191.750

190.055

178.479

184.117

181.045

3.072

Bestuur (excl. VK)

47.668

44.892

47.546

49.495

51.578

46.267

5.311

Bestuur (VK)

43.519

40.169

35.588

29.746

25.380

44.240

– 18.860

Kanton2

1.083.128

973.516

1.014.585

1.101.611

1.061.520

985.796

75.724

Belasting

27.326

25.750

26.098

28.346

25.371

22.711

2.660

               

Bijzondere colleges

             

Centrale Raad van beroep

7.475

7.250

6.915

6.973

8.024

6.930

1.094

1

vanaf 2011 worden gezamenlijk gezagsverzoeken (circa 43.000) bij civiel geteld i.p.v. bij kanton;

2

vanaf 2011 worden akten en verklaringen bij kanton niet meer meegeteld als product;

Doorlooptijden

Hieronder is de realisatie van de doorlooptijden van de door de rechtspraak afgedane zaken.

In het jaarverslag van de Rechtspraak, uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2015.

Tabel 7.3 Doorlooptijden
 

norm

realisatie

     

2012

2013

2014

2015

Civiel- handelszaken rechtbanken

           

Handelszaken met verweer – norm 1

90%

≤ 2 jaar

84%

81%

86%

87%

Handelszaken met verweer – norm 2

70%

≤ 1 jaar

54%

55%

60%

62%

Handelszaken zonder verweer (verstek)

90%

≤ 6 wkn.

78%

77%

79%

84%

Beëindigde faillissementen

90%

≤ 3 jaar

81%

81%

79%

77%

Handelsrekesten (vooral insolventie)

90%

≤ 3 mnd.

83%

81%

83%

80%

Kort gedingen / vovo's (inclusief familierecht)

95%

≤ 3 mnd.

93%

93%

92%

92%

             

Civiel- familiezaken rechtbanken

           

Scheidingszaken totaal (exclusief vovo's)

95%

≤ 1 jaar

94%

94%

93%

93%

– waarvan op gemeenschappelijk verzoek

95%

≤ 2 mnd.

91%

90%

90%

92%

Alimentatiezaken, bijstandsverhaal

90%

≤ 1 jaar

93%

93%

92%

92%

Omgang- en gezagzaken

85%

≤ 1 jaar

83%

83%

83%

87%

Jeugdbeschermingszaken kinderrechter

90%

≤ 3 mnd.

91%

90%

90%

89%

– waarvan eerste verzoeken tot OTS

80%

≤ 3 wkn.

80%

72%

71%

68%

             

Bestuursrechtelijke zaken rechtbanken

           

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken – norm 1

90%

≤ 1 jaar

81%

84%

85%

82%

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken – norm 2

70%

≤ 9 mnd.

68%

68%

70%

68%

Voorlopige voorzieningen bestuur regulier

90%

≤ 3 mnd.

92%

95%

95%

95%

Vreemdelingenzaken, bodemzaken

90%

≤ 9 mnd.

80%

81%

88%

84%

Belastingzaken lokaal, bodemzaken

90%

≤ 9 mnd.

57%

62%

62%

55%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken – norm 1

90%

≤ 18 mnd.

80%

86%

76%

74%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken – norm 2

70%

≤ 1 jaar

63%

67%

60%

59%

             

Kantonzaken

           

Handelszaken met verweer – norm 1

90%

≤ 1 jaar

95%

94%

95%

94%

Handelszaken met verweer – norm 2

75%

≤ 6 mnd.

80%

75%

77%

76%

Arbeidsontbindingen op tegenspraak

95%

≤ 3 mnd.

97%

96%

95%

94%

Handelsrekesten, niet-arbeidszaken

95%

≤ 6 mnd.

88%

87%

86%

83%

Handelszaken zonder verweer (verstek)

90%

≤ 6 wkn.

97%

97%

98%

98%

Geregelde arbeidsontbindingen

90%

≤ 15 dgn.

87%

79%

87%

83%

Kort gedingen / vovo's

95%

≤ 3 mnd.

97%

97%

97%

96%

Overtredingszaken

85%

≤ 1 mnd.

90%

86%

89%

89%

Mulderzaken

80%

≤ 3 mnd.

84%

66%

63%

58%

             

Strafzaken rechtbanken

           

Strafzaken MK (= meervoudig behandeld)

90%

≤ 6 mnd.

82%

78%

81%

81%

Politierechterzaken (incl. economische)

90%

≤ 5 wkn.

88%

87%

87%

87%

Strafzaken bij de kinderrechter (enkelvoudig)

85%

≤ 5 wkn.

82%

77%

83%

81%

Raadkamerzaken m.b.t. voorlopige hechtenis

100%

≤ 2 wkn.

100%

99%

99%

99%

Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis

85%

≤ 4 mnd.

85%

72%

78%

76%

Uitwerken strafzaken (EK+MK) i.v.m. hoger beroep, jeugd

100%

≤ 4 wkn.

nog niet meetbaar

 

Uitwerken strafzaken (EK+MK) i.v.m. hoger beroep, niet jeugd

100%

≤ 16 wkn.

nog niet meetbaar

 

– waarvan gedetineerdenzaken

100%

≤ 3 mnd.

nog niet meetbaar

 
             

Civiel – handelszaken hoven

           

Handelszaken dagvaardingen – norm 1

80%

≤ 2 jaar

80%

80%

80%

81%

Handelszaken dagvaardingen – norm 2

70%

≤ 1 jaar

46%

46%

48%

48%

Isolventierekesten

90%

≤ 2 mnd.

51%

31%

57%

65%

Handelsrekesten, niet insolventie

90%

≤ 6 mnd.

56%

52%

49%

46%

             

Civiel – familiezaken hoven

           

Familierekesten

90%

≤ 1 jaar

91%

91%

92%

90%

– waarvan Jeugdbeschermingszaken

90%

≤ 4 mnd.

89%

85%

83%

85%

             

Belastingzaken hoven

           

Belastingzaken – norm 1

90%

≤ 18 mnd.

73%

76%

75%

78%

Belastingzaken – norm 2

70%

≤ 1 jaar

44%

44%

53%

51%

             

Strafzaken hoven

           

Meervoudige Kamer-zaken

85%

≤ 9 mnd.

59%

63%

67%

65%

EK-strafzaken, niet kantonappellen

85%

≤ 6 mnd.

22%

24%

41%

55%

EK-strafzaken, kantonappellen

85%

≤ 6 mnd.

49%

42%

43%

67%

Raadkamer m.b.t. Voorlopige Hechtenis

90%

≤ 2 wkn.

56%

62%

69%

74%

Raadkamer niet m.b.t. Voorlopige Hechtenis

80%

≤ 4 mnd.

80%

80%

77%

76%

Klachten niet vervolgen (12 Sv)

85%

≤ 6 mnd.

46%

34%

35%

34%

Uitwerken (MK) strafzaak i.v.m. cassatie

100%

≤ 6 mnd.

64%

70%

70%

65%

Licence