Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

C. JAARREKENING

1. Departementale verantwoordingsstaat 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

36.139.589

36.032.123

1.256.715

37.009.651

36.349.739

1.301.664

870.062

317.616

44.949

                     
 

Beleidsartikelen

35.891.182

35.783.716

1.256.148

36.759.863

36.099.951

1.298.691

868.681

316.235

42.543

01

Primair onderwijs

9.963.954

9.963.954

1.661

10.342.863

10.032.762

17.530

378.909

68.808

15.869

03

Voortgezet onderwijs

7.502.074

7.480.508

1.361

8.024.207

7.662.616

8.795

522.133

182.108

7.434

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.063.888

4.107.238

0

3.964.746

4.065.903

10.875

– 99.142

– 41.335

10.875

06

Hoger beroepsonderwijs

2.778.940

2.770.109

1.213

2.874.883

2.811.099

1.288

95.943

40.990

75

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.126.980

4.139.632

16

4.235.203

4.210.383

592

108.223

70.751

576

08

Internationaal beleid

6.582

11.235

99

14.645

12.669

113

8.063

1.434

14

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

257.146

249.541

6.000

168.537

209.749

7.596

– 88.609

– 39.792

1.596

11

Studiefinanciering

4.246.402

4.246.402

804.481

4.367.687

4.367.687

764.976

121.285

121.285

– 39.505

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

89.214

89.214

3.709

93.696

93.696

3.444

4.482

4.482

– 265

13

Lesgelden

7.515

7.515

246.227

7.626

7.626

259.160

111

111

12.933

14

Cultuur

892.898

733.744

780

599.736

713.445

32.322

– 293.162

– 20.299

31.542

15

Media

996.075

996.406

190.500

1.020.726

864.629

191.501

24.651

– 131.777

1.001

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

951.909

973.046

101

1.038.163

1.034.719

441

86.254

61.673

340

25

Emancipatie

7.605

15.172

0

7.145

12.968

58

– 460

– 2.204

58

                     
 

Niet-beleidsartikelen

248.407

248.407

567

249.788

249.788

2.973

1.381

1.381

2.406

91

Nominaal en onvoorzien

1.355

1.355

0

0

0

0

– 1.355

– 1.355

0

95

Apparaatskosten

247.052

247.052

567

249.788

249.788

2.973

2.736

2.736

2.406

2. Samenvattende verantwoordingsstaat 2015 inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

(4)

   

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie

t-1

1.

Baten-lastenagentschap DUO

       
           
 

Totale baten

263.983

313.222

49.239

289.525

 

Totale lasten

263.983

313.024

49.041

289.014

 

Saldo van baten en lasten

0

198

198

511

           
 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

64

Totale kapitaaluitgaven

– 6.314

– 11.867

– 5.553

5.333

   

(1)

(2)

(3)

(4)

   

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie

t-1

2.

Baten-lastenagentschap NA

       
           
 

Totale baten

43.238

34.785

– 8.453

30.027

 

Totale lasten

43.238

34.726

– 8.512

29.445

 

Saldo van baten en lasten

0

59

59

582

           
 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 3.410

– 1.913

1.497

1.713

Licence