Base description which applies to whole site

1. Rechtmatigheid

De verantwoording in het departementale jaarverslag is in overeenstemming met de begrotingswetten, de Europese regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en in ministeriële regelingen opgenomen bepalingen. Voor de bepaling van fouten en onzekerheden is de Rijksbrede normering toegepast.

De mutaties na de 2e suppletoire begroting bij een aantal beleidsartikelen zijn ten onrechte niet tijdig als beleidsmatige mutaties met een brief gemeld aan het parlement. Deze mutaties heeft de Algemene Rekenkamer als onrechtmatig beoordeeld. Deze onrechtmatigheden leiden ertoe dat bij de bewuste beleidsartikelen en op totaalniveau bij de verplichtingen en de uitgaven sprake is van tolerantieoverschrijdingen.

Het betreft de mutaties bij:

De verplichtingen van beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten voor een bedrag van € 75.274.000. Deze mutatie heeft betrekking op het contract voor C-130 over de jaren tot en met 2032;

De verplichtingen van beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht voor een bedrag van € 166.407.000. Deze mutatie heeft betrekking op IT investeringen en contracten met betrekking tot de F-35;

De uitgaven van beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht voor een bedrag van € 62.073.000. Deze mutatie heeft betrekking op uitgaven ten behoeve van materieelprojecten en IT investeringen;

De verplichtingen van beleidsartikel 7 Defensie Materieelorganisatie voor een bedrag van € 94.441.000. Deze mutatie heeft betrekking op contracten voor onderhoud en munitie.

Om binnen de rapporteringstolerantie van de getrouwheid bij de verplichtingen te blijven is in de verantwoording een correctie op de posten aangegane verplichtingen in de verantwoordingsstaat en de post openstaande verplichtingen in de saldibalans doorgevoerd waardoor de, statistisch gezien meest waarschijnlijke, fout in de saldibalans nihil is.

Licence