Base description which applies to whole site

7. DE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2015 van het Ministerie van Defensie (X)

(Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Artikel Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.147.966

8.000.363

323.062

9.053.101

7.815.843

434.967

905.135

– 184.520

111.905

                   

Beleidsartikelen

6.413.059

6.265.456

316.251

7.414.721

6.198.342

406.712

1.001.662

– 67.114

90.461

                   

1. Inzet

404.026

404.026

6.707

268.240

272.617

35.300

– 135.786

– 131.409

28.593

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

696.160

696.160

19.951

790.537

744.365

14.387

94.377

48.205

– 5.564

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.121.002

1.121.002

20.523

1.146.024

1.221.224

13.672

25.022

100.222

– 6.851

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

644.308

644.308

15.227

801.969

711.856

14.037

157.661

67.548

– 1.190

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

311.472

311.472

4.590

336.732

337.157

5.540

25.260

25.685

950

6. Investeringen krijgsmacht

1.456.041

1.308.438

152.556

2.162.332

1.101.504

222.796

706.291

– 206.934

70.240

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

742.400

742.400

42.933

830.487

758.507

44.077

88.087

16.107

1.144

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

1.037.650

1.037.650

53.764

1.078.400

1.051.112

56.903

40.750

13.462

3.139

                   

Niet-beleidsartikelen

1.734.907

1.734.907

6.811

1.638.380

1.617.501

28.255

– 96.527

– 117.406

21.444

                   

9. Algemeen

102.460

102.460

0

103.254

84.447

0

794

– 18.013

0

10. Centraal apparaat

1.599.771

1.599.771

6.811

1.529.741

1.527.669

28.255

– 70.030

– 72.102

21.444

11. Geheime uitgaven

5.339

5.339

0

5.385

5.385

0

46

46

0

12. Nominaal en onvoorzien

27.337

27.337

0

0

0

0

– 27.337

– 27.337

0

Licence