Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4 RAPPORTAGE CORRESPONDENTIE

Tijdigheid

Rapportage behandeling correspondentie

[naam dienstonderdeel; jaar]

Aantal ingekomen 2015

Aantal afgedaan 20151

Aantal afgedaan binnen termijn

Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn

Aantal afgedaan na instemming met verder uitstel

Aantal niet tijdig

Aanvragen om Wob-besluit

           

– Kerndepartement

85

18

– ILT2

376

341

341

– PBL

1

1

1

– RWS

138

116

65

26

14

11

– KNMI

1

1

1

– NeA

2

2

2

Bezwaarschriften

           

– Kerndepartement

94

71

28

17

3

23

– PBL

616

729

467

11

2

242

– ILT2

– RWS

78

42

16

13

6

7

– KNMI

– NeA

3

2

1

1

Klaagschriften

           

– Kerndepartement

           

– ILT2

73

67

25

41

– PBL

– RWS

48

36

13

19

3

1

– KNMI

– NeA

Andere (burger)brieven

           

– Kerndepartement

3.467

3.496

3.137

n.v.t.

n.v.t.

359

– ILT2

21.750

n.v.t

n.v.t

– PBL

168

166

162

n.v.t.

n.v.t

5

– RWS2

81.780

81.256

n.v.t.

n.v.t

– KNMI

2.208

2.152

2.149

n.v.t.

n.v.t

3

– NeA

2.014

2.014

1.942

n.v.t

n.v.t

72

1

Inclusief restant verzoeken uit 2014 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen.

2

Andere burgerbrieven: ILT/Betreft alle vragen die bij het Meld- en Informatiecentrum zijn binnengekomen. Het grootste deel zijn telefonische vragen: > 95% wordt binnen de normtijd afgehandeld. De behandeltermijn van schriftelijke vragen wordt (nog) niet geregistreerd. Cijfers zijn exclusief de meldingen die het MIC ontvangt (461.047 in 2015: vooral EVOA-meldingen)

Dwangsommen

Rapportage behandeling correspondentie

Aantal betaalde dwangsommen

Totaal bedrag betaalde dwangsommen

Kerndepartement

30

€ 47.261

Licence