Base description which applies to whole site

1.4.2 SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT INZAKE AGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingsstaat 2015 inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Bijdragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2015

(3)=(2)-(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2014

Agentschap Telecom

       

Totale baten

31.813

35.406

3.593

32.526

Totale lasten

33.243

33.617

374

31.445

Saldo van baten en lasten

– 1.430

1.789

3.219

1.081

         

Totale kapitaalontvangsten

6.300

0

– 6.300

0

Totale kapitaaluitgaven

6.992

1.254

– 5.738

2.312

         

Dienst ICT Uitvoering

       

Totale baten

165.200

240.223

75.023

199.454

Totale lasten

165.200

239.964

74.764

200.446

Saldo van baten en lasten

0

259

259

– 992

         

Totale kapitaalontvangsten

14.000

27.910

13.910

9.000

Totale kapitaaluitgaven

28.000

34.001

6.001

25.562

         

Dienst Landelijk Gebied

       

Totale baten

68.721

14.165

– 54.556

91.597

Totale lasten

68.721

16.272

– 52.449

96.258

Saldo van baten en lasten

0

– 2.107

– 2.107

– 4.661

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

18.577

Totale kapitaaluitgaven

0

23.000

23.000

2.547

         

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

       

Totale baten

286.407

313.949

27.542

306.756

Totale lasten

288.584

324.671

36.087

314.338

Saldo van baten en lasten

– 2.177

– 10.722

– 8.545

– 7.582

         

Totale kapitaalontvangsten

17.550

31.816

14.266

12.316

Totale kapitaaluitgaven

40.260

27.098

– 13.162

21.071

         

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

       

Totale baten

441.733

484.176

42.443

411.191

Totale lasten

441.733

485.985

44.252

407.149

Saldo van baten en lasten

0

– 1.809

– 1.809

4.042

         

Totale kapitaalontvangsten

0

46.092

46.092

382

Totale kapitaaluitgaven

12.844

46.416

33.572

21.866

Licence