Base description which applies to whole site

1.4.3 TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT INZAKE AGENTSCHAPPEN

Aansluiting realisatie agentschappen met financiering door moederdepartement

Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZ)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.

A – Realisatie agentschappen 2015

Bedragen x € 1.000

Bijdrage moederdepartement (EZ)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Agentschap Telecom

12.514

0

22.532

360

35.406

Dienst ICT Uitvoering

210.944

28.144

1.135

0

240.223

Dienst Landelijk Gebied

5.954

1.133

809

6.269

14.165

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

128.935

81.334

93.913

9.767

313.949

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

314.859

119.877

43.670

5.770

484.176

Totaal

673.206

230.488

162.059

22.166

1.087.919

B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel (realisatie 2015)

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Agentschap Telecom

12.799

art. 11 Goed functionerende economie en markten

12.021

art. 12 Een sterk innovatievermogen

778

Dienst ICT Uitvoering

210.944

art. 11 Goed functionerende economie en markten

7.057

art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat

0

art. 40 Apparaat

53.500

Bijdrage agentschappen en diensten

150.387

Dienst Landelijk Gebied

6.833

art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

0

art. 18 Natuur en Regio

6.833

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

150.597

art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

681

art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

136.874

art. 18 Natuur en Regio

8.087

Art. 16 BTW-compensatie

4.955

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

357.017

art. 11 Goed functionerende economie en markten

996

art. 12 Een sterk innovatievermogen

56.995

art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat

30.501

art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

40.168

art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

149.999

art. 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

1.237

art. 18 Natuur en Regio

65.124

Art. 19 Toekomstfonds

6.050

art. 40 Apparaat

5.947

Subtotaal

738.190

Af: doorbelasting aan agentschappen door DICTU

– 150.387

Totale bijdrage EZ-begroting

587.803

Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 21,7 mln ten opzichte van tabel A komt vooral door de door EZ verstrekte bijdrage ter versterking van het eigen vermogen van de NVWA (€ 12,1 mln) en de verschuiving van de in het Plan van Aanpak NVWA toegezegde bijdrage ter compensatie van hogere ICT-kosten (€ 7,7 mln) van omzet moederdepartement naar bijzondere baten. Voorts is rekening gehouden met doorgeschoven bedragen voor uitvoering van het Plan van Aanpak en zijn enkele kleinere balansmutaties verwerkt (totaal € 1,9 mln).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 42,2 mln ten opzichte van tabel A wordt grotendeels veroorzaakt doordat circa € 20 mln van de opdracht is doorgeschoven naar 2016. Daarnaast is de opdracht circa € 22 mln goedkoper uitgevallen. Dit betreft de opdracht voor de provincies en de opdracht van Natuur en regio. Dit bedrag wordt in 2016 teruggestort aan het ministerie of verrekend met de bijdrage 2016.

Licence